Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Magnus Broström

Magnus Broström

Universitetslektor

magnus.brostrom@hv.se J509

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik. Forskar inom samhällsvetenskap, socialt arbete.

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning är inriktad på äldre och åldrande och med särskild fokus på äldres framtid, döende och död. Jag disputerade 2014 på NISAL, Linköpings Universitet, med avhandlingen Äldre människors föreställningar om den egna framtiden, döendet och döden: Det vi människor med säkerhet vet om livet och om framtiden är att vi en dag kommer att dö. Att vi ska dö och hur denna insikt hanteras anses vara centralt för hur vi människor formar vårt samhälle och våra egna liv. I vår tid förknippas ofta döden med ålderdomen, det är då de flesta människor dör i dag och det är då, så småningom, de allra flesta av oss kommer att dö. Frågan är då hur äldre människor – som har levt ett långt liv och vars kvarvarande tid successivt krymper – förhåller sig till denna insikt. Syftet med avhandlingen var att utforska äldre människors föreställningar om och förhållningssätt till den egna framtiden, döendet och döden. 27 hemmaboende och relativt friska äldre människor – i åldern 70–91 år – har intervjuats om vilka föreställningar de har. Några av de frågeställningar som diskuteras är: Hur funderar äldre på den egna framtiden eller den egna döden? Samtalar äldre med andra människor om döendet och döden? Vilka erfarenheter har äldre människor av andra människors döende och död? Vad tror äldre händer efter den egna döden? En komplex bild av äldres föreställningar om den egna framtiden, döendet och döden framkommer. Ett centralt tema handlar om vad som är rätt tidpunkt i livet för att fundera på döden, samtala med andra om döden, och när det gäller att planera inför döden och för ett "efter döden".

Grundutbildning:

- Doktorandtjänst vid NISAL (Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande), ISV, Linköping Universitet.
- Fil. Mag. i Socialantropologi, 80p. Linköpings Universitet.
- Fil. Mag. i Historia, 80p. Högskolan i Kalmar 1-40p. Linköpings Universitet 41-80p.
- Fil. Mag. i Arkeologi, 80p. Högskolan i Kalmar.

Undervisning/handledning

Jag undervisar vid Socialpedagogiska programmet, samt är handledare.

Nyckelord

Tid, äldre, tredje åldern, framtid, döende, död, åldrande, livsloppsperspektiv.

Publikationer