Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Magnus Neikter

Magnus Neikter

Universitetslektor

magnus.neikter@hv.se I3-304A

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för Maskinteknik.

Forskningsområde

Forskar inom teknik, produktionsteknik.

Forskningsintresse

Forskningsområdet innefattar additivt tillverkade metaller och sambandet mellan mikrostruktur, textur och defekter på de mekaniska egenskaperna. Använder storskaliga materialkarakteriseringsanläggningar för att mäta restspänningar och textur i additivt tillverkat metallegeringar.   

Undervisning/handledning

Handleder doktorander och studenter. Undervisar i flertalet kurser.

Nyckelord

Ti-6Al-4V, Alloy 718, 21-6-9 stainless steel, neutron diffraction, laser powder bed fusion (LPBF), electron beam powder bed fusion (EBPBF).

Publikationer

Här hittar du Magnus publikationer

Publikationer