Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maj Asplund Carlsson

Vetenskaplig handledare

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap.


Forskningsområde/Forskningsintresse

Jag intresserar mig för språk och text i skolans och förskolans värld. Jag har studerat barnlitteraturen i förskolan, spänningsläsning i mellanåldrarna, även kallad bokslukaråldern, och läsning av litterära texter i gymnasieskolan. Jag har även forskat om andra textpraktiker i skolan som elevdokumentation och policytexter. Jag är gästprofessor vid Högskolan Väst sedan 2013. Jag var tidigare professor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst 2009-2013.

Undervisning/handledning

Jag föreläser om barnlitteratur och andra estetiska uttryck i förskola och tidiga skolår. Jag handleder en doktorand i Pedagogik med AIL-inriktning vid Högskolan Väst och även några doktorander och licentiander vid Göteborgs universitet.

Jag har tillsammans med två kollegor tagit fram ett läromedel för lärarutbildningen som speglar läraryrkets komplexitet och innehåller bidrag från forskare och lärare vid Högskolan Väst.

Nyckelord

Språk, kommunikation, barnlitteratur, elevdokumentation, utvecklingspedagogik, utbildningssociologi.

Publikationer


Barn- och ungdomslitteratur som samhällsspegel

Publicerat

Barn- och ungdomslitteratur som samhällsspegel

Bedömnings-, dokumentationspraktiker och pedagogiska identiteter

Publicerat

Bedömnings-, dokumentationspraktiker och pedagogiska identiteter

When competition and an increasing level of marketisation characterises school life, the number of evaluations and the level of control has grown o...

Writing for life? : A case study of affordances of writing in four L1 upper secondary classrooms

Publicerat

Writing for life? : A case study of affordances of writing in four L1 upper secondary classrooms

During the period of 1994-2011 all programmes in Swedish upper secondary school comprised a set of core subjects with the aim to entail equity on t...

Tanterna och pedagogiken

Publicerat

Tanterna och pedagogiken

Individual Educational Plans in Swedish schools : Forming identity and governing functions in pupils’ documentation

Publicerat

Individual Educational Plans in Swedish schools : Forming identity and governing functions in pupils’ documentation

The documentation of pupils in Swedish schools is extensive and  a documentation culture has come to characterize the schools in recent years. In t...

Till ”vildingarnas” land : Barnboksförfattaren besöker förorten

Publicerat

Till ”vildingarnas” land : Barnboksförfattaren besöker förorten

Few studies have been carried out on children’s literature from a post-colonial perspective. In this article, we look closer at four picture books...

Performativity as pretence : A study of testing practices in a compulsory school in Sweden

Publicerat

Performativity as pretence : A study of testing practices in a compulsory school in Sweden

Our aim in this paper is to analyse the impact of the standardised test on classroom practices in grade 5 in a compulsory school in western Sweden....

Svenska som demokratiämne och social reproduktion

Publicerat

Svenska som demokratiämne och social reproduktion

Att göras till filmarbetare i den nya kulturekonomin

Publicerat

Att göras till filmarbetare i den nya kulturekonomin

Genus och queer

Publicerat

Genus och queer

"Handen i handsken" - om yrkesmässig lämplighet

Publicerat

"Handen i handsken" - om yrkesmässig lämplighet

Läraryrket : ett mångfacetterat uppdrag

Publicerat

Läraryrket : ett mångfacetterat uppdrag

Spänning och äventyr som läromedel

Publicerat

Spänning och äventyr som läromedel

Utvecklingspedagogiken och den sociala ordningen

Publicerat

Utvecklingspedagogiken och den sociala ordningen

Educating for a marked of masculinity : Higher education of film producers and the film industry

Publicerat

Educating for a marked of masculinity : Higher education of film producers and the film industry

En prövningens tid. : Om det nationella provet i svenska i Skolår 5

Publicerat

En prövningens tid. : Om det nationella provet i svenska i Skolår 5

Stephen J. Ball har under senare tid diskuterat hur olika testprak-tiker kommit att dominera utbildningsdiskursen globalt och nationellt. På...

Learning to produce or learning to pitch? : Educating for the film industry

Publicerat

Learning to produce or learning to pitch? : Educating for the film industry

De kommer från nordost : om skolkonkurrens och elevidentitet i ämnet svenska som andraspråk

Publicerat

De kommer från nordost : om skolkonkurrens och elevidentitet i ämnet svenska som andraspråk

They come from the north-east. On competition between schools, and student identity in Swedish as a Second Language. Current educational policy in...

Det lekende, lærende barnet : i en utviklingspedagogisk teori

Publicerat

Det lekende, lærende barnet : i en utviklingspedagogisk teori

Elevdokumentation : om textpraktiker i skolans värld

Publicerat

Elevdokumentation : om textpraktiker i skolans värld

The Art of Teaching Children the Arts: Music, Dance and Poetry with Children Aged 2-8 Years Old

Publicerat

The Art of Teaching Children the Arts: Music, Dance and Poetry with Children Aged 2-8 Years Old

Forskningsprojekt