Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Malin Berghammer

Malin Berghammer

Universitetslektor


Docent i Vårdvetenskap

malin.berghammer@hv.se G427

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskningsområde

Forskar inom vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap, vårdande i relation till patienters upplevelser och erfarenheter av ohälsa.

Forskningsområde/forskningsintresse

Jag disputerade 2012 med avhandlingen "Adolescents and young adults experiences of living with a congenital heart disease" och det är också det som min huvudsakliga forskning har fokuserats kring. Det som jag främst studerat är dessa personers egen uppfattning av att leva med ett medfött hjärtfel, hur hälsa och livskvalitet har påverkats av ett medfött hjärtfel samt hur livssituationen kan se ut. Forskningen har hittills främst varit fokuserad på lite äldre ungdomar och vuxna, men mitt intresse rör även barn och yngre ungdomar och deras familjer.

Mitt forskningsintresse handlar om att leva med sjukdom, hur personer påverkas av sjukdom och den inverkan sjukdomsuppfattningen har på en person liv. Min forskning syftar även till att belysa hur sjukdom kan hanteras och integreras i en persons liv, men även hur hälsa och livskvalitet kan uppnås trots förekomst av sjukdom. Jag är också intresserad av hur symtom och tecken kan förstås och uttryckas, samt hur vi som vårdare kan stödja och avlasta patienten.

Undervisning/handledning

Jag undervisar på sjuksköterskeprogrammet på såväl grund som avancerad nivå. Jag handleder även examensarbeten på kandidatnivå samt är bihandledare i doktorandprojekt.

Nyckelord

Experiences, patient-reported outcome (health, quality of life etc.), transition, person-centered care.