Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Malin Pongolini

Malin Pongolini

Universitetsadjunkt

malin.pongolini@hv.se J223

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för informatik.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, informatik.

Filosofie Kandidat i systemvetenskap, Filosofie Magister i informatik.

Undervisar i olika kurser inom huvudområdet informatik. Har tidigare bedrivit studier kring virtuella team och användning av informations- och kommunikationstekniker i lärandesammanhang. Har deltagit i uppbyggandet av högskolans Centrum för hållbar utveckling och medverkar numera i olika projekt med koppling till användning av IT för en hållbar utveckling. Pågående och avslutade projekt