Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Malin Pongolini

Universitetsadjunkt

Anställd på Avdelningen för informatik.

Forskar inom samhällsvetenskap, informatik.


Filosofie Kandidat i systemvetenskap, Filosofie Magister i informatik.

Undervisar i olika kurser inom huvudområdet informatik. Har tidigare bedrivit studier kring virtuella team och användning av informations- och kommunikationstekniker i lärandesammanhang. Har deltagit i uppbyggandet av högskolans Centrum för hållbar utveckling och medverkar numera i olika projekt med koppling till användning av IT för en hållbar utveckling. Pågående och avslutade projekt

Publikationer