Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Malin Sundström

Professor

Anställd på Avdelningen för företagsekonomi.

Forskar inom samhällsvetenskap, ekonomi och näringsliv, företagsekonomi.


FORSKNINGSOMRÅDE/FORSKNINGSINTRESSE

Forskar om detaljhandelns utveckling och vilka långsiktiga effekter och konsekvenser digitaliseringen har på relationen mellan återförsäljare, konsument och samhälle. Forskningsintresset omfattar följande huvudteman:

1) köpbeteende och attityder
2) digitalisering
3) innovation/affärsutveckling
4) lojalitet.
Fokus i forskningen är att bidra till branschen, göra skillnad och bidra till lärande på samtliga nivåer.

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Undervisar på olika program och i kurser kopplat till marknadsföring, detaljhandel och konsumentbeteende. Handleder uppsatser på olika nivåer samt är handledare för ett antal doktorander vid andra lärosäten.

NYCKELORD

marknadsföring, detaljhandel, köpbeteende, konsumentbeteende, e-handel, kundlojalitet, detaljhandelsinnovation