Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Malin Sundström

Malin Sundström

Professor

malin.sundstrom@hv.se J306

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för företagsekonomi.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, ekonomi och näringsliv, företagsekonomi.

FORSKNINGSOMRÅDE/FORSKNINGSINTRESSE

Forskar om detaljhandelns utveckling och vilka långsiktiga effekter och konsekvenser digitaliseringen har på relationen mellan återförsäljare, konsument och samhälle. Forskningsintresset omfattar följande huvudteman:
1) köpbeteende och attityder
2) digitalisering
3) innovation/affärsutveckling
4) lojalitet.
Fokus i forskningen är att bidra till branschen, göra skillnad och bidra till lärande på samtliga nivåer.

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Undervisar på olika program och i kurser kopplat till marknadsföring, detaljhandel och konsumentbeteende. Handleder uppsatser på olika nivåer samt är handledare för ett antal doktorander vid andra lärosäten.

NYCKELORD

marknadsföring, detaljhandel, köpbeteende, konsumentbeteende, e-handel, kundlojalitet, detaljhandelsinnovation