Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Margareta Åkesson

Arkivarie

Arkivarie

Anställd på Akademi- och ledningsstöd.


I rollen som arkivarie ingår att: 

  • se till att högskolans handlingar hålls ordnade och förtecknade
  • upprätta arkivbildningsplaner tillsammans med enheter/avdelningar viktigt
  • återsöka och lämna ut slutarkiverade handlingar från högskolans centralarkiv
  • ge rådgivning kring arkivering och dokumenthantering
  • utreda gallring/bevarande av högskolans handlingar
  • tillsyn utifrån det regelverk som styr myndighetens arkivering