Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Margareta Bohlin

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskar inom området samhällsvetenskap, psykologi.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag forskar om ungdomars risk- och risktagande i olika kontexter och om identitetsskapande och delaktighetsprocesser i relation till Internet och sociala medier ur ett socialpsykologiskt och existentiellt perspektiv.Min forskning är av både kvantitativ och kvalitativ art och fokuserar främst ungdomar och grundas i ett tvärvetenskapligt förhållningssätt med ämnesöverskridande studier och teoribildningar. I alla studier försöker jag, i olika utsträckning, anta ett intersektionellt perspektiv, i synnerhet med fokus på genus. Jag ingår i eller driver forskningsprojekt framförallt inom fyra områden; 1) Ungdomars organiserings- och delaktighetsprocesser på sociala medier, t ex bland unga HBTQ-personer, ungdomar med hörselnedsättningar och dessa processers inverkan på yrkesprofessioners vardag 2) Ungdomars risktagande, sexuella utveckling och kroppsuppfattning i relation till Internet 3) Diskursstudier om hur risker beskrivs i olika medier och hur tinnitus beskrivs i vetenskapliga tidskrifter 4) Livsvillkor och förhållningssätt till kronisk sjukdom hos ungdomar med diabetes och förändrade vårdstrategier bland vårdpersonal och andra vuxna.

Jag disputerade i maj 2011 med avhandlingen Music and Risk in an existential and gendered world.

Våren 2015 antogs jag som docent i psykologi och höll min docentföreläsning med titeln: " Ungdomars risktagande på olika men samexisterande arenor – ett existentiellt och bekönat identitetsprojekt?"

Undervisning/handledning

Jag undervisar inom samhällsvetenskapliga ämnen på grund och avancerad nivå, framförallt om allmänpsykologi, barn- och ungdomsvetenskap, risk/riskbeteende, genus- och intersektionella perspektiv, sexologi, allmänpsykologi samt forskningsmetod.

Nyckelord

Ungdomar, risk, riskbeteende/tagande, diabetes, intersektionalitet, genus, sexuell utveckling, Internet, sociala medier, existentialism, diskursanalys, fenomenologi, faktoranalys.

Publikationer


Aspects of the Parent–Adolescent Relationship and Associations With Adolescent Risk Behaviors Over Time

Publicerat

Aspects of the Parent–Adolescent Relationship and Associations With Adolescent Risk Behaviors Over Time

Parents' actions and knowledge of adolescents' whereabouts play key roles in preventing risk behaviors in early adolescence, but what enables paren...

Exempel 8: Lättillgängligt stöd för ökat välbefinnande

Publicerat

Exempel 8: Lättillgängligt stöd för ökat välbefinnande

Ungdomars risktagande i en existentiell och genusordnad värld

Publicerat

Ungdomars risktagande i en existentiell och genusordnad värld

Ungvux-Centralen : Åmåls Kommun I Samarbete Med Vgr Och Samordningsförbundet

Publicerat

Ungvux-Centralen : Åmåls Kommun I Samarbete Med Vgr Och Samordningsförbundet

Health care to empower self-care in adolescents with type 1 diabetes mellitus and an immigrant minority background

Publicerat

Health care to empower self-care in adolescents with type 1 diabetes mellitus and an immigrant minority background

BACKGROUND: The pediatric diabetes team aims to support health, quality of life, and normal growth and development among adolescents with type 1...

Structural relations between sources of parental knowledge, feelings of being overly controlled and risk behaviors in early adolescence

Publicerat

Structural relations between sources of parental knowledge, feelings of being overly controlled and risk behaviors in early adolescence

In this study, we have investigated parental knowledge and its sources, namely adolescent disclosure, parental control, and parental solicitation;...

Impact of parent-child communication and adolescent interpretation of parental monitoring efforts on risk behavior in early adolescence.

Publicerat

Impact of parent-child communication and adolescent interpretation of parental monitoring efforts on risk behavior in early adolescence.

Study investigates how interaction between parents and early adolescent boys and girls, influences different types of risk behaviour. Special focus...

Social mobilisering och organisering via sociala medier

Publicerat

Social mobilisering och organisering via sociala medier

University teacher and student judgments on misleading behavior in study situations

Publicerat

University teacher and student judgments on misleading behavior in study situations

This study deals with teachers' and students' judgments of misleading (e.g. cheating or plagiarism) behaviors during examinations. The data was...

Adolescents' self-defining internet experiences

Publicerat

Adolescents' self-defining internet experiences

AbstractPurposeThe purpose of this study was to investigate how young women and men perceive the Internet as a phenomenon and what role and meaning...

Conceptions of Diabetes and Diabetes Care in Young People With Minority Backgrounds.

Publicerat

Conceptions of Diabetes and Diabetes Care in Young People With Minority Backgrounds.

Adolescents with type 1 diabetes (T1DM) need stable self-care routines for good metabolic control to minimize future cardiovascular health...

Facebook as a means to make new peers among early maturing girls

Publicerat

Facebook as a means to make new peers among early maturing girls

We explored, for the first time, links between female pubertal timing and adolescent Internet use, Facebook use, and the size of peer networks on...

Parental attitudes and young people’s online sexual activities

Publicerat

Parental attitudes and young people’s online sexual activities

Parental attitudes towards young people’s sexuality in traditional (i.e. non-online media) settings have been associated with young people’s sexual...

Adolescent girls' and boys' well-being in relation to online and offline sexual and romantic activity

Publicerat

Adolescent girls' and boys' well-being in relation to online and offline sexual and romantic activity

The aims of this study were to determine links between adolescent's well-being and their sexual and romantic activities off- and online. The study...

Adolescents’ voices on organization via social media

Publicerat

Adolescents’ voices on organization via social media

Background: Adolescents are industrious users of social media (i.e. Facebook, Instagram, Twitter) and most of 9-16 years old in EU´s 25 countries...

Att experimentera med sitt själv : internet och identitetsskapande

Publicerat

Att experimentera med sitt själv : internet och identitetsskapande

Kapitlet fokuserar på internet som en kontext för identitetsskapande där ungdomar tillåts experimentera med och kommunicera delar av sin identitet...

Conceptions of diabetes and diabetes care in young people with minority background"

Publicerat

Conceptions of diabetes and diabetes care in young people with minority background"

Musik, subkultur, ungdomar och risktagande.

Publicerat

Musik, subkultur, ungdomar och risktagande.

I kapitlet beskrivs musik som en kontext där ungdomars identitetsskapande processer äger rum.

Risk discourses in Swedish tabloids

Publicerat

Risk discourses in Swedish tabloids

Background: People of all ages participate in activities that can pose a risk to their health. However, it is important not only to see risks as...

Riskdiskurser i kvällspressen

Publicerat

Riskdiskurser i kvällspressen

Kapitlet fokuserar på vanligt förekommande sätt att beskriva risker i olika medier.

The state and art of tinnitus research from a critical discourse perspective

Publicerat

The state and art of tinnitus research from a critical discourse perspective

Objectives   Tinnitus is a condition that almost entirely belongs to the field of audiological medicine, predominately regarded as a disorder of th...

Boys’ Pubertal Timing Measured on the Pubertal Development Scale is Linked to Online Sexual Activities

Publicerat

Boys’ Pubertal Timing Measured on the Pubertal Development Scale is Linked to Online Sexual Activities

We explored the link between boys’ pubertal timing and offline and online romantic and sexual activities using a sample of 142 Swedish early...

"Häng med på fest vid Sipperödssjön om en kvart"

Publicerat

"Häng med på fest vid Sipperödssjön om en kvart"

Gender perspectives in psychometrics related to leisure time noise exposure and use of hearing protection

Publicerat

Gender perspectives in psychometrics related to leisure time noise exposure and use of hearing protection

The purpose of the present study was to investigate possible gender differences regarding psychometric scales measuring risk perception in noisy...

Music and risk in an existential and gendered world

Publicerat

Music and risk in an existential and gendered world

Adolescents in Western society often expose themselves to high levels of sound at gyms, rock concerts, discotheques etc. These behaviours are as...

Risks and music - Patterns among young women and men in Sweden

Publicerat

Risks and music - Patterns among young women and men in Sweden

Music and high levels of sound have not traditionally been associated with risk-taking behaviors. Loud music may intensify and bring more power and...

Voices on risk-taking  : Young women and men in an existential and social world 

Publicerat

Voices on risk-taking  : Young women and men in an existential and social world 

  The present study was influenced by existential - and gender aspects on young people's everyday lives with the aim to shed light on the complexit...

Hearing, use of hearing protection, and attitudes towards noise among young American adults

Publicerat

Hearing, use of hearing protection, and attitudes towards noise among young American adults

The purpose of the present study was to investigate possible associations between college students' attitudes, risk-taking behaviour related to noi...

Cultural and social perspectives on attitudes, noise, and risk behavior in children and young adults

Publicerat

Cultural and social perspectives on attitudes, noise, and risk behavior in children and young adults

Risktagande : Hot eller utveckling?

Publicerat

Risktagande : Hot eller utveckling?

Fusk och plagiat vid högskolan

Publicerat

Fusk och plagiat vid högskolan

Denna rapport genomfördes inom ramen för högskolepedagogisk utbildning. Studien syftade till att undersöka studenters och lärares bedömning av...

Risk behaviour and noise exposure among adolescents

Publicerat

Risk behaviour and noise exposure among adolescents

Personalansvarigas reflektioner kring jämställdhet, funktionshinder och etnicitet : en studie med beskrivande vinjetter som metod

Publicerat

Personalansvarigas reflektioner kring jämställdhet, funktionshinder och etnicitet : en studie med beskrivande vinjetter som metod

Att leva i transithallen : en fenomenologisk studie om arbetssökande kvinnor med utländsk bakgrund och med funktionshinder

Publicerat

Att leva i transithallen : en fenomenologisk studie om arbetssökande kvinnor med utländsk bakgrund och med funktionshinder

Adolescents’ Sexual Activity Offline and Online : A Longitudinal Study

Publicerat

Adolescents’ Sexual Activity Offline and Online : A Longitudinal Study

Forskningsprojekt


Samverkansprojekt


Ungdomshälsa i Åmål