Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Margareta Borg

Margareta Borg

Universitetslektor

margareta.borg@hv.se I234

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för medier och design.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Avhandlingen Skol-TV ­­- traditioner, visioner och former handlar om framväxten av skol-TV och baseras på både TV-program och offentligt material i form av läroplaner, utredningar, betänkanden om TV i allmänhet och skol-TV i synnerhet. En viktig poäng är utbildningsvärldens tvekan till medier och framförallt den rörliga bilden som var förknippad med underhållning och fiktion, samtidigt som det fanns ett förtroende för den dokumentära bilden, som ett "fönster mot världen". Centralt för nuvarande forskning är mediering, hur berättelser gestaltas och visuella kulturer tar sig uttryck beroende av plattformars förutsättningar, liksom mötet mellan kirografisk och digital estetik. Barn och digitalt skapande, hur surfplattans ramar påverkar formspråk och berättande, är ett annat tema.

Undervisning/handledning

Jag undervisar, handleder och examinerar på programmen 3D-animation och visualisering och Digitala medier. Kursansvarig för Visuell gestaltning, Arbetsintegrerat lärande inom medieproduktion I och Examensarbete i medieinformatik.

Nyckelord

Estetik, mediering, berättande, lärande, barn, film, bild, visuella kulturer.