Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Margareta Källberg

Tentamensvakt

Anställd på Studieadministration.


 

 

 

Huvudsakliga arbetsområden
Inom ramen för avdelningens uppdrag utgörs dessa av:

• Administrativt stöd till avdelningen för tillverkningsprocesser och avdelningen för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik se beskrivning under löpande arbetsuppgiter.

• Avdelningens kontaktperson i frågor gällande kurs inom program samt studieuppehåll/anstånd/avbrott.

Löpande arbetsuppgifter gällande avdelningen för tillverkningsprocesser och avdelningen för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik :
• Ge stöd och service i administrativa frågor till avdelningen.

• Samordna och ansvara för utbudet i KUBIKen från förslag, publicering av utbud till välkomstinformation i tryckt material samt på webbplatsen.


• Samordna samt ansvara för att uppgifter i KUBIKen från avdelningen finns tillgängliga som underlag till schema och Ladok.
• Samordna och layoutgranska avdelningens kurs- samt utbildningsplaner samt ansvara för att de blir publicerade på webbplatsen.
• Genomföra samt följa upp studenternas registreringar samt prestationer i Ladok.
• Leverera underlag till avdelningen från Ladok.
• Ansvara för arkivering av dokument enligt arkivbildningsplanen.
• Stödja avdelningen i processer som gäller studentärenden.
• Adjungerande vid programråd.

Övriga arbetsuppgifter inom utbildningsadministration:
• Samordnar, utvecklar och följer upp avdelningsspecifika frågor kring kurs inom program samt studieuppehåll/anstånd/avbrott.
• Deltar vid behov i andra arbetsuppgifter på avdelningen.