Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maria Emilsson

Universitetslektor

Medicine Doktor

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskar inom vård och hälsovetenskap, medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper, hälsofrämjande processer och faktorer.


Forskningsintresse/forskningsområde

Jag är universitetslektor i medicinskvetenskap och verksam på institutionen för hälsovetenskap vid högskola väst. 

Min huvudsakliga forsknings har fokuserat på följsamhet till ordinerade läkemedel och faktorerna som påverkar följsamheten till astma eller ADHD medicinering så som,  uppfattning om medicinering, tillståndet samt personligheten. Studierna visar framför allt att uppfattning om medicineringen har betydelse för följsamheten men även vilken personlighetsdrag personen har påverkan på deras följsamhetsbeteende.

Min avhandling ” Treatment adherence in Asthma and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Personality traits, Beliefs about medication and Illness perception” lade jag fram och försvarade 2017 vid Linköpings universitet  vid medicinska fakultetet.

Nuvarande projekt berör bland annat individualisering av astmavården för att förbättra astmakontrollen, fysiska kapacitet och följsamheten till läkemedel. Ett annat projekt är att utveckla digitaliseringen i primärvården. Ett tredje projekt är att skapa ett frågeformulär för att kunna undersöka följsamhet till ordinerade läkemedel som skall kunna användas både i forskning och kliniskverksamhet. Jag är även med och studerar skillnader i vården av personer som fått en stroke relaterat till kön och ålder.

Undervisning/Handledning

Jag undervisar bland annat blivande sjuksköterskor, legitimerade sjuksköterskor som går olika specialistutbildningar så som exempelvis intensivvård. Andra utbildningar jag är inblandad i är, astma, allergi och KOL utbildningarna. I min tjänst ingår det också att vara klinisk lektor på intensivvårdsavdelningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus.

Nyckelord

Astma, ADHD, följsamhet, läkemedel, uppfattning om medicinering