Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maria Emilsson

Maria Emilsson

Universitetslektor


Medicine Doktor

maria.emilsson@hv.se H515

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskningsområde

Forskar inom vård och hälsovetenskap, medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper, hälsofrämjande processer och faktorer.

Forskningsintresse/forskningsområde

Jag är universitetslektor i medicinskvetenskap och specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård. Jag delar min tjänstgöring mellan Institutionen för hälsovetenskap vid Högskola Väst samt intensivvårdsavdelningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus.

Min huvudsakliga forsknings har fokuserat på följsamhet till ordinerade läkemedel och faktorerna som påverkar följsamheten till astma eller ADHD medicinering så som, uppfattning om medicinering, tillståndet samt personligheten. Studierna visar framför allt att uppfattning om medicineringen har betydelse för följsamheten men även vilken personlighetsdrag personen har påverkan på deras följsamhetsbeteende.

Min avhandling ” Treatment adherence in Asthma and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Personality traits, Beliefs about medication and Illness perception” lade jag fram och försvarade 2017 vid Linköpings universitet  vid medicinska fakultetet.

Nuvarande projekt berör bland annat att utveckla digitaliseringen i primärvården. Ett tredje projekt är att skapa ett frågeformulär för att kunna undersöka följsamhet till ordinerade läkemedel som skall kunna användas både i forskning och kliniskverksamhet.

Undervisning/Handledning

Jag undervisar bland annat blivande sjuksköterskor, legitimerade sjuksköterskor som går olika specialistutbildningar så som exempelvis intensivvård. Andra utbildningar jag är inblandad i är, astma, allergi och KOL utbildningarna. I min tjänst på Högskolan Väst ingår det också att vara klinisk lektor på intensivvårdsavdelningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus.

Nyckelord

Astma, ADHD, följsamhet, läkemedel, uppfattning om medicinering