Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maria Mollstedt

Maria Mollstedt

Universitetsadjunkt

Doktorand

maria.mollstedt@hv.se J541

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Biografi 

Jag har en bakgrund som legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska, och undervisade i dessa ämnen på olika gymnasieprogram under femton år. Under ett par år arbetade jag parallellt med utveckling av nationella prov i engelska vid Göteborgs universitet, innan jag 2015 fick anställning som adjunkt på Högskolan Väst. Sedan oktober 2020 är jag doktorand i pedagogiskt arbete med svenskämnesdidaktisk inriktning i forskarskolan KÄKK (Kunskap, Ämnen och Kvalitet i Klassrum och Lärarutbildning) vid Karlstad universitet. 

Forskning 

Mina forskningsintressen rör dels undervisning och lärande i skolämnet svenska i grundskolans senare år och gymnasiet, dels blivande svensklärares yrkesblivande inom lärarutbildningen. Mitt avhandlingsprojekt utgår från antagandet att en betydande del av lärarstudentens professionskunskap utvecklas under perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), och att handledningssamtal med VFU-handledaren spelar en viktig roll i detta avseende. Min forskning syftar till att bidra med kunskap om handledningssamtalet som kunskapspraktik, mer specifikt vilka möjligheter och utmaningar som finns att bygga kunskap om svenskämnesdidaktik i sådana samtal.  

Undervisning 

Jag undervisar främst på ämneslärarprogrammet i ämneskurser i svenska och kurser i utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Nyckelord

Lärarutbildning, professionskunskap, svenskämnesdidaktik, handledning, handledningssamtal, Legitimation Code Theory 

Research Gate

Länk