Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maria Nilsson

IKT-pedagog

Anställd på Avdelning för Pedagogiskt stöd och utveckling.


Jag arbetar med internutbildningar och stödfunktioner till lärare och administrativ personal som rör digitala verktyg, inspelningar, e-möten och lärplattformen Canvas.

I work with in-house training and support functions for teachers and administrative staff related to digital tools, recordings, e-meetings and the learning management system Canvas.