Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maria Spante

Maria Spante

Universitetslektor


Docent

maria.spante@hv.se J207

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för informatik. Forskar inom samhällsvetenskap, informatik.

Forskningsområde/forskningsintresse

Jag är särskilt intresserad av studier kring kompetensutveckling och vad som driver förändring. Vidare studerar jag hur IT tas i bruk i människors arbetskontext, hur människor påverkar och påverkas av sin IT präglade vardag och vilka konsekvenser som uppstår över tid. Skolan som verksamhetsområde är av speciellt intresse då skolan ses som en betydelsebärande institution i samhället. Teoretiskt influeras studierna av socio-teknisk teoribildning och verksamhetsteori (CHAT). Metodologisk utförs i huvudsak processinriktade studier med starka kopplingar till aktionsforskning och formativ intervention likväl som co-design i praktiknära samverkansforskning. 

Undervisning/handledning

Undervisning sker på engelska och svenska på  kandidatprogram, avanceradnivå och forskarutbildning. Jag har handledarerfarenhet på kandidat och magisternivå likväl som av doktorander.

Nyckelord

Digital kompetens, konsekvenser, verksamhetsutveckling, IT och lärande, interaktion, transformativ agens, professionell agens. 

 

Publikationer