Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maria Svedäng

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag forskar om praktiskt, konkret naturvetenskapligt lärande och IKT. Inom det aktionsforskningsinriktade nordiska GNU-projektet studerar jag hur ungdomar lär sig naturvetenskap i en komplex, gränsöverskridande undervisningssituation där kommunikation och samarbete sker med hjälp av synkron och asynkron digital teknik.

Jag är också intresserad av hur yngre barn lär sig naturvetenskap och vad de har för tankar och uppfattningar om naturen och naturvetenskapliga fenomen.

Praktiskt laborativt arbete och utomhuspedagogiskt lärande är pedagogiska metoder som använder sig av autentiska, konkreta lärsituationer och jag är intresserad av hur barn/elever uppfattar och utnyttjar denna typ av situationer i sitt naturvetenskapliga lärande.

Undervisning/handledning

Jag undervisar på lärarutbildningar för förskollärare och grundlärare i naturvetenskapens didaktik.

Jag är ansvarig för NT-kurserna på förskollärar- och lärarprogrammet och handleder och examinerar examensarbeten inom naturvetenskap och teknik.

Nyckelord

Naturvetenskap, biologi, ekologi, miljö, utomhuspedagogik, IKT, lärande för hållbar utveckling, science literacy.

Publikationer


Att utveckla scientific literacy tillsammans med hjälp av IKT

Publicerat

Att utveckla scientific literacy tillsammans med hjälp av IKT

Att lära och kommunicera naturvetenskap med hjälp av IKT

Publicerat

Att lära och kommunicera naturvetenskap med hjälp av IKT

Collaborative Work and ICT Tools Enabling Science Teaching and Learning in a Cross-Border Context

Publicerat

Collaborative Work and ICT Tools Enabling Science Teaching and Learning in a Cross-Border Context

The collaboration and cross-border communication of 14–16-year-old students from Sweden and Denmark working with various science assignments using...

Utomhuspedagogik i fritidshemmet

Publicerat

Utomhuspedagogik i fritidshemmet

Doing cross-border science experiments using ICT for co-planning, documentation and evaluation as a method for increased motivation to participate in and learn about science experiments

Publicerat

Doing cross-border science experiments using ICT for co-planning, documentation and evaluation as a method for increased motivation to participate in and learn about science experiments

Two ninth grade classes – one Swedish and one Danish worked together doing chemistry experiments. Their assignment was to seek out and choose an...