Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Marie Engwall

Marie Engwall

Universitetslektor

marie.engwall@hv.se G519

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå. Forskar inom vård och hälsovetenskap, hälsovetenskap.

FORSKNINGSOMRÅDE/FORSKNINGSINTRESSE

Jag är lektor och filosofie doktor i vårdvetenskap samt Specialistsjuksköterska inom anestesi samt prehospital vård. Mitt nuvarande forskningsintresse handlar dels om patienters återhämtning efter kritisk sjukdom, dels om studenters lärande inom VFU och simulering. 

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Jag undervisar och är examinator inom sjuksköterskeprogrammet samt examinator inom specialistsjuksköterskeprogrammet. Inom SSK-programmet handleder jag och examinerar examensuppsatser samt handleder inom Spec. SSK-programmetet. Min undervisning sker både inom omvårdnad och medicinsk vetenskap, såväl inom teoretiska som verksamhetsförlagda kurser samt inom Kliniskt Lärandecentrum. Inom vetenskaplig teori och metod undervisar jag både på grund- och avancerad nivå. Jag är även bihandledare för en doktorand inom rehabilitering efter insjuknande i COVID-19.

NYCKELORD

Vårdvetenskap, omvårdnad, vårdmiljö, intensivvård, återhämtning, lärande, simulering.

UPPDRAG INTERNT

Vetenskaplig ledare för Kliniskt lärandecentrum (KLC). Inriktningsansvarig för Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård.

UPPDRAG EXTERNT

Jag är granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter, såsom HERD, BMJ Open och American Journal of Critical Care samt ingår i LÖF:s kvalitétsgranskningsprojekt Säker sepsis som granskar sepsisvården i svenska regioner.

FORSKNINGSGRUPPER

Jag är aktiv forskare i forskargruppen Rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet, institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Vidare är jag sammankallande i forskningsgrupper kring VFU och simulering inom vårdutbildning i samarbete med Högskolor i VGR och Halland.

KONFERENSBIDRAG

Engwall M, Persson C H, Jutengren, G. (2023.) Opublicerat. Samband mellan patienters återhämtning efter Covid-19, och andningsfunktion, tre månader efter utskrivning från sjukhus. Abstract-presentation. ICU Rehabilitation practies, Nordisk förening för omvårdnadsforskning inom intensivvård, Göteborg.

Engwall M, Persson C H, Jutengren G. (2022) The recovery after COVID-19 in association to respiratory function, three months after discharge from hospital. E-abstract. World Congress Rehabilitation Neurorehabilitation, Wien. Muntlig e-presentation.