Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Marita Lundström

Marita Lundström

Universitetslektor


Lektor i utbildningsvetenskap

marita.lundstrom@hv.se J541

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Maritas forskning handlar om förskolebarns matematiska kommunikation och interaktion. Hon bedriver fältstudier på en förskola med 3-5-åringar. Här observerar hon hur de använder matematiska begrepp och symboler och olika redskap när de löser problem. Ofta gör barnen detta spontant när de leker tillsammans, men de utmanas också i matematiskt tänkande av lärarna i vardagliga situationer. Syftet med Marita Lundströms projekt är bland annat att identifiera möjligheter för förskolan att stimulera barns matematiska utveckling.

Undervisning/handledning

Lektor i utbildningsvetenskap på Högskolan Väst.

Nyckelord

Förskola, matematisk kommunikation, interaktion.

Publikationer


Samverkansprojekt


Övergången mellan förskola och förskoleklass, samt övriga nivåer inom grundskolan

Stenungsunds kommun har, som en del i sitt övergripande kvalitetsarbete, bland annat valt att rikta fokus på hur arbetet med övergångar...