Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Marita Lundström

Universitetslektor

Lektor i utbildningsvetenskap

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Maritas forskning handlar om förskolebarns matematiska kommunikation och interaktion. Hon bedriver fältstudier på en förskola med 3-5-åringar. Här observerar hon hur de använder matematiska begrepp och symboler och olika redskap när de löser problem. Ofta gör barnen detta spontant när de leker tillsammans, men de utmanas också i matematiskt tänkande av lärarna i vardagliga situationer. Syftet med Marita Lundströms projekt är bland annat att identifiera möjligheter för förskolan att stimulera barns matematiska utveckling.

Undervisning/handledning

Lektor i utbildningsvetenskap på Högskolan Väst.

Nyckelord

Förskola, matematisk kommunikation, interaktion.


Publikationer


"Do grown-ups even think?" : school environment from children's perspective

Publicerat

"Do grown-ups even think?" : school environment from children's perspective

Exempel 2: Kvalitetsarbete i förskola och skola

Publicerat

Exempel 2: Kvalitetsarbete i förskola och skola

Mäta och utforska tid i förskolan

Publicerat

Mäta och utforska tid i förskolan

Att förstå olika aspekter av tid anses svårt för yngre barn. Mätningar innebär att jämföra storheter och att egenskaper hos föremål kan mätas och...

Unika individer och kollektivt samspel

Publicerat

Unika individer och kollektivt samspel

I detta kapitel diskuterar vi kunskaper och kunskapande i förhållande till individ och grupp. Vilka föreskrifter finns i styrdokumenten? Vi dröjer...

Energibesparing i ord och handling : Installation av energisparsystem och undervisning om elenergi i relation till hållbar utveckling : förskoleanställdas erfarenheter och förskolebarns förståelse

Publicerat

Energibesparing i ord och handling : Installation av energisparsystem och undervisning om elenergi i relation till hållbar utveckling : förskoleanställdas erfarenheter och förskolebarns förståelse

Centrum för hållbar utveckling (CHU) på Högskolan Väst har tillsammans med teknikföretaget Raybased finansierat och genomfört detta forskningsproje...

Children’s Transitions from Preschool to School

Publicerat

Children’s Transitions from Preschool to School

This is an ongoing project where one community in Sweden, along with University West, are studying children's transitions between different school...

Preschool children’s efforts to communicate mathematics

Publicerat

Preschool children’s efforts to communicate mathematics

The latest curriculum for Swedish preschools (Lfpö98, 2010) stipulates that children should get more stimulation and guidance from teachers in orde...

Barns och elevers övergångar mellan olika skolformer

Publicerat

Barns och elevers övergångar mellan olika skolformer

Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik

Publicerat

Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik

The aim of this study is to explore and describe preschool children’s use of mathematics in their communication with others. This study is limited ...

Preschool children's efforts to communicate matehmatical

Publicerat

Preschool children's efforts to communicate matehmatical

Konsten att navigera mellan individ och grupp : lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem

Publicerat

Konsten att navigera mellan individ och grupp : lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem

Lärande och omsorg för alla barn i förskolegruppen

Publicerat

Lärande och omsorg för alla barn i förskolegruppen

Mellan teori och praktik : Vad ser lärarstudenter under VFU?

Publicerat

Mellan teori och praktik : Vad ser lärarstudenter under VFU?

Lärarutbildningens uppgift är att utbilda studenter till att kunna leda arbetet i en klass eller en barngrupp, men också att samtidigt kunna möta o...

Hur balanserar lärare mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? : arbetsrapport från en pilotstudie, maj 2007 – oktober 2008

Publicerat

Hur balanserar lärare mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? : arbetsrapport från en pilotstudie, maj 2007 – oktober 2008

Rapporten innehåller två delar. Den första utgörs av rapporteringen av det arbete som utförts inom projektet under de första 18 månaderna, den andr...

Samverkansprojekt


Övergången mellan förskola och förskoleklass, samt övriga nivåer inom grundskolan

Stenungsunds kommun har, som en del i sitt övergripande kvalitetsarbete, bland annat valt att rikta fokus på hur arbetet med övergångar...