Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Martin Hellström

Rektor

Rektor

Anställd på Rektorsfunktionen.


Professor i litteratur
Rektor för Högskolan Väst sedan 1 januari 2017


Martin Hellström föddes 1962 i Essen, Tyskland. Han har sin grundutbildning i "Germanistik" och "Katholische Theologie" från Ruhr-Universität Bochum. Under forskarutbildningen fokuserade han på medeltidslitteratur från 1200-talet och 1990 disputerade han med avhandlingen: Veritas amoris. Die "Tristan"-Konzeption Gottfrieds von Straßburg.

2011 utnämndes han till professor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet och 2012 till professor i litteraturvetenskap med inriktning mot didaktik vid Högskolan i Borås.

Akademiska anställningar

Martin Hellström flyttade till Sverige 1991 i samband med att han fick anställning som utländsk lektor vid Umeå universitet. Därefter har han varit verksam inom universitetsvärlden och undervisat och forskat i tysk kultur, litteratur och litteraturhistoria vid Mitthögskolan och Göteborgs universitet. Ledningsuppdrag Han kommer närmast från Högskolan i Borås där han varit prorektor sedan augusti 2011. Innan dess har han tjänstgjort som prefekt och prodekan vid Göteborgs universitet.