Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mathias Zannakis

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mina huvudsakliga intresseområden rör fältet miljöpolitik och hållbar utveckling, särskilt analys av institutionella/organisatoriska faktorer av betydelse för hanterandet av miljö och naturresurser. Inom detta område har jag exempelvis studerat politiska aktörers och politiska institutioners förståelse av miljöproblem och det egna ansvaret för att hantera dem, relationen mellan individers miljöpåverkande beteende och politik och förvaltning på olika nivåer, men även mer psykologiska faktorer av betydelse för människors miljöattityder och -beteende.

 

Undervisning/handledning

Jag undervisar brett inom kurser i utbildningsvetenskaplig kärna, inklusive handledning av uppsatser med varierande inriktning.

Särskilt fokus i undervisningen ligger på kurser i samhällskunskap för ämneslärare.

 

Nyckelord

Hållbar utveckling, miljöpolitik, miljödiskurser, flernivåstyrning/multi level governance, miljöattityder, miljöbeteende.