Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Matti Wirehag

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskar inom samhällsvetenskap, socialt arbete.


Jag arbetar som forskare och lärare i socialt arbete. Mina forskningsintressen handlar i huvudsak om socialtjänstens yttersta ansvar och dessa arbete med hemlöshet, fattigdom och papperslöshet men jag intresserar mig även för boendefrågan i en bredare mening, sociala dimensioner kring boende, rätten till boende och bostadsförsörjningen som välfärdsfråga. Jag disputerade hösten 2022 på Göteborgs Universitet med avhandlingen "Hantering av hemlöshet". Avhandlingen studerar hur socialtjänsten organiserar sitt arbete med boendeinsatser för människor i hemlöshet inom ramen för lokala hemlöshetsystem.  Jag har under de senaste femton åren på olika sätt engagerat mig i hemlöshetsfrågan och frågor kring människor i papperlöshet både genom praktiskt socialt arbete men även genom utvecklings- och påverkansarbete  lokalt i Göteborg men även, nationellt och internationellt. Jag ingår i flertalet internationella och nationella forskningsnätverk och nätverk för praktiker kring boende, hemlöshet och papperslöshet. Jag sitter även med i Rosengrenska stiftelsens styrelse som länge arbetat med rätten tilll vård för människor i papperslöshet. 

Publikaitoner i Urval: 

Wirehag, M. (2021). Gatekeeping, managing homelessness and administrating housing for the poor: The three functions of local housing services for the homeless in Sweden. European Journal of Homelessness, 15(1), 83105.  

Wirehag M., Andersson L., Hjern A., Ascher H. (2020). Living situation among undocumented migrants in Sweden: the effects of exclusion from fundamental housing rights. International Journal of Social Welfare30(2), 239-248. 

Wirehag, M. (2019). Counting and mapping local homeless service systems in Sweden. European Journal of Homelessness13(1), 159-180.