Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mirella Forsberg Ahlcrona

Universitetslektor

Docent i utbildningsvetenskap

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning grundas på sociokulturell idétradition med ett särskilt intresse för barns kommunikation och lärande inom förskolans undervisningspraktiker. Vidare har jag ett specifikt intresse för vad dockan som redskap innebär och betyder för barns lärande och relationer, lärarroll och undervisning, skapande, språk och matematik i förskolan.

Undervisning/handledning

Jag undervisar i flera kurser på förskollärarprogrammet: om vetenskapligt skrivande, förskolans didaktik, barns lärande och utveckling, barns språkutveckling, matematik och kommunikation, kreativitet och skapande. Handleder studenter på grund och magisternivå.

Nyckelord

Förskolans didaktik, handdocka, kommunikation, estetik, kreativitet.


Publikationer


Mathematics and Puppet Play as a Method in the Preschool Teacher Education

Publicerat

Mathematics and Puppet Play as a Method in the Preschool Teacher Education

This study explores students'€™ perceptions and understanding of mathematics as a subject and using aesthetic expressions in their own mathematics...

Språk-, läs-och skrivutveckling Modul: Skapa och kommuniceraDel 4: Estetik och kreativ kommunikation

Publicerat

Språk-, läs-och skrivutveckling Modul: Skapa och kommuniceraDel 4: Estetik och kreativ kommunikation

Denna artikel belyser hur förskolan kan arbeta med estetik, kreativitet och fantasi både som kunskaper och som verksamhetens uppdrag. Att skapa och...

Kreativitet i förskolan

Publicerat

Kreativitet i förskolan

Mathematic in preschool and teacher education

Publicerat

Mathematic in preschool and teacher education

Preschool task in Sweden include the teaching of mathematics as a subject and as a way to develop children's skills and ability to apply mathematic...