Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Pär Engström

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Min avhandling handlade om ledarskap och samtal. Därefter har jag deltagit i projekt som undersöker förändring av en yrkesidentitet under en yrkesutbildning. Vidare rör mitt forskningsintresse olika aspekter av arbetsliv, t.ex. ungdomars syn på utbildning och arbete.

Undervisning/handledning

Sedan 2009 är jag ämnesansvarig för samhällskunskap vid Högskolan Västs lärarutbildning. Jag undervisar på ämneslärarprogrammet inom utbildningsvetenskaplig kärna och i samhällskunskapskurser som berör sociologiska teorier och samhällsvetenskapliga metoder samt handleder studenter vid främst ämneslärarprogrammet, inriktning samhällskunskap, i deras examensarbeten.

Nyckelord

Sociologi, samtal, ledarskap, yrkesidentitet, arbetsliv, kritisk realism.


Publikationer


Professional Experiences in Seminar Discussions

Publicerat

Professional Experiences in Seminar Discussions

Professional knowledge involves both practical skills developed through and in a job, and general theoretical assumptions about activities at work....

Erfarenhet och samtal : En studie om yrkeserfarenhetens betydelse i seminariesamtal

Publicerat

Erfarenhet och samtal : En studie om yrkeserfarenhetens betydelse i seminariesamtal

Vid Högskolan Väst startades hösten 2008 en lärarutbildning där barnskötare utbildas till lärare. Barnskötarna ska ha minst tre års yrkeserfarenhet...

Forskningsprojekt