Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Patrik Lundström

Patrik Lundström

Professor


Forskare i algebra

patrik.lundstrom@hv.se G317

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för Datateknik. Forskar inom naturvetenskap, matematik.

Forskningsintresse/forskningsområde

I min forskning studerar jag egenskaper hos algebraiska system av olika slag. Det finns tre olika huvudinriktningar i min forskning. Den första inriktningen handlar om existens av olika sorters baser för så kallade Galoisutvidgningar. Bland dessa baser kan speciellt nämnas normala baser, primitiva baser och kombinationer av dessa. Den andra inriktningen handlar om svaga topologiseringar av funktorkategorier. Bland dessa finns till exempel topologiska och oskarpa (fuzzy) algebraiska system. Den tredje inriktningen – som jag varit mest aktiv i de senaste åren – handlar om algebraiska system som är utrustade med en så kallad gradering. Frågor som är relevanta för sådana system är vilken kopplingen är mellan enkelhet och graderad enkelhet samt när sådana strukturer är separabla.

Undervisning/handledning

Jag undervisar i matematik i huvudsak inom våra tekniker- och ingenjörsprogram.

Nyckelord

Algebra, ringar, moduler, graderade ringar, category theory, fuzzy mathematics.

Publikationer