Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Per Flensburg

Professor

senior

Anställd på Avdelningen för informatik.

Forskar inom området samhällsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, informatik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Informationstekniken påverkar vårt samhälle, vårt umgänge och vårt tankesätt på ett mycket djupgående sätt. Vi är dessvärre sällan medvetna om detta utan förändras gradvis i vårt förhållningssätt till omvärlden. För att exakt klarlägga dessa mekanismer och för att utveckla designprinciper för hur denna påverkan ska bli så human (i ordets rätta betydelse!) som möjligt undersöker två doktorander och jag med utgångspunkt i Heideggers filosofi de mest grundläggande mekanismerna för hur människan skapar sin bild av verkligheten och hur hon förhåller sig därtill.

Undervisning/handledning

Jag handleder två doktorander och medverkar på ett par kurser på forskarutbildning och avancerad nivå.

Nyckelord

Informationssystem, världsbild, Heidegger, filosofi.


Publikationer


Software-embedded evaluation support in design science research

Publicerat

Software-embedded evaluation support in design science research

Even though the practice of integrating evaluative features into software has long been applied in commercially available software, it is still...

Becoming Professor : With Almost no Publications

Publicerat

Becoming Professor : With Almost no Publications

Abstract. I consider my career as rather exceptional. I think I am the only living person in Sweden who achieved a professor chair with only one...

Conceptualizing the Essence of Presence in Distance Education through Digital Dasein

Publicerat

Conceptualizing the Essence of Presence in Distance Education through Digital Dasein

Abstract: In order to learn, presence is necessary. If we experience a genuinely rich presence, exams, tests and other forms of evaluating knowledg...

Conceptualizing the essence of presence in E-learning through digital dasein

Publicerat

Conceptualizing the essence of presence in E-learning through digital dasein

In order to learn, presence is necessary. If we experience a genuinely rich presence, exams, tests and other forms of evaluating knowledge are not...

Das älteste gedruckte schwedische Rechenbuch (Aegidius Aurelius, Arithmetica, Uppsala 1614) : (Aegidius Aurelius, Arithmetica, Uppsala 1614)

Publicerat

Das älteste gedruckte schwedische Rechenbuch (Aegidius Aurelius, Arithmetica, Uppsala 1614) : (Aegidius Aurelius, Arithmetica, Uppsala 1614)

How Habermas' Philosophy can Inspire the Design of Information Systems : The Case of Designing an Open Learning Platform for Social Integration

Publicerat

How Habermas' Philosophy can Inspire the Design of Information Systems : The Case of Designing an Open Learning Platform for Social Integration

The notions of immigration and social integration have increasingly become central themes in public discourse,particularly in the European Union....

Imparting social values through eLearning platform : A social learning approach

Publicerat

Imparting social values through eLearning platform : A social learning approach

In this paper, we have identified a gap with regard to imparting social values in an eLearning platform that was designed for orienting immigrants...

Investigation of scientific background for the IRIS community : evaluation of method

Publicerat

Investigation of scientific background for the IRIS community : evaluation of method

In IRIS business meeting 2015 it was decided that we should undertake a description of 40 years of trends, topics, theories and methods used by the...

Against users

Publicerat

Against users

Ever since the 50’s users has played a great role in the research aboutinformation systems. However, users have mainly been considered as operators...

Towards a Framework for Re-conceptualization of Work-integrated Learning : an ontological approach

Publicerat

Towards a Framework for Re-conceptualization of Work-integrated Learning : an ontological approach

The concept of Work-integrated learning (WIL) is very closely connected to the concept of purposefully designed curriculum. The main focus is on...

Conceptualizing the Essence of Presence in Distance Education through Digital Dasein

Publicerat

Conceptualizing the Essence of Presence in Distance Education through Digital Dasein

In order to achieve learning, presence is necessary. If we have good presence, no tests are necessary. In distance learning, the concept of presenc...

Designing a Web-Based Education Platform for Swedish Civic Orientation

Publicerat

Designing a Web-Based Education Platform for Swedish Civic Orientation

Newcomers in Sweden face a problem of learning the Swedish society with respect to laws, culture, democratic values, education system, labor market...

Lessons learned from the development of an e-circle for munipalities

Publicerat

Lessons learned from the development of an e-circle for munipalities

A case study is analyzed and lessons learned from the emergence of the Sambruk Academia for Swedish municipalities are discussed. The case study of...

Introducing e-learning in municipal contact centers : a Swedish case study

Publicerat

Introducing e-learning in municipal contact centers : a Swedish case study

IT and the new society : from XML to Habermas

Publicerat

IT and the new society : from XML to Habermas

En kritisk analys av IT-visioner inom hälsa och kultur

Publicerat

En kritisk analys av IT-visioner inom hälsa och kultur

"Handbook of Research on E-Government Readiness for Information and Service Exchange: Utilizing Progressive Information Communication Technologies"

Publicerat

"Handbook of Research on E-Government Readiness for Information and Service Exchange: Utilizing Progressive Information Communication Technologies"

Interprofessionellt samarbete

Publicerat

Interprofessionellt samarbete

Nu går drevet…

Publicerat

Nu går drevet…

On process modelling between contact centres and administrations in Swedish municipalities

Publicerat

On process modelling between contact centres and administrations in Swedish municipalities

Establishing contact centres in municipalities is a contemporary issue. Many municipalities started establishing contact centres as the...

An Enhanced Communication Model

Publicerat

An Enhanced Communication Model

The concept of information is often taken for more or less granted in research about information systems. This paper introduces a model starting wi...

IT-Supported Work Processes for Contact Services in Swedish Municipalities : The Initial Design Steps

Publicerat

IT-Supported Work Processes for Contact Services in Swedish Municipalities : The Initial Design Steps

A contact service in a municipality is a place where the citizens can apply for processing of their claims concerning municipal jurisdiction....

The new informatics revolution - not

Publicerat

The new informatics revolution - not

Systems development seems to be taught in a very traditional way in the Swedish unversities. It is supposed that an inhouse development starting fr...

An enhanced communication model

Publicerat

An enhanced communication model

The concept of information is often taken for more or less granted in research about information systems. This paper introduce a model starting wit...

Current approaches to network-based learning in Scandinavia (Guest Editorial)

Publicerat

Current approaches to network-based learning in Scandinavia (Guest Editorial)

Framework for Knowledge Transfer between Organisations

Publicerat

Framework for Knowledge Transfer between Organisations

The concept of information is often taken for more or less granted in research about information systems. This paper introduce a model starting wit...

Om faran med för många uppgifter

Publicerat

Om faran med för många uppgifter

Om intellektuell upphovsrätt

Publicerat

Om intellektuell upphovsrätt

Om kopieringsskydd

Publicerat

Om kopieringsskydd

Varför vill ingen läsa IT?

Publicerat

Varför vill ingen läsa IT?

Social Informatics in the Future

Publicerat

Social Informatics in the Future

When Internet in the middle of the 1990s made its breakthrough a revolution occurred compared to the industrial revolution. Suddenly the cost for...

Introduction: Knowledge Spillovers and Knowledge Management

Publicerat

Introduction: Knowledge Spillovers and Knowledge Management

Knowledge Spillovers and Knowledge Management

Publicerat

Knowledge Spillovers and Knowledge Management

Forskningsprojekt