Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Philip Hwang

Professor, senior

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskar inom området samhällsvetenskap, psykologi.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag har min bakgrund inom utvecklingspsykologin, särskilt forskning kring barns, ungdomars och unga vuxnas utveckling och livsvillkor. Problemen är av såväl teoretisk som praktisk art och forskningen sker ofta i tvärvetenskapliga samarbeten. Jag är för närvarande involverad i ett flertal forskningsprojekt: The Gothenburg Longitudinal study of Development (GoLD) som jag startade tillsammans med den brittiske forskaren Michael E. Lamb 1981. I denna longitudinella studie medverkade från början 144 1 år gamla barn och när den senaste datainsamlingen genomfördes var deltagarna 34 år gamla; Arbete, familj och samhälle. Projektet startades 1993, tillsammans med den amerikanska forskaren Linda Haas. I en serie studier undersöker vi organisationskultur och jämställdhet i stora svenska företag; Depression, ångest och stress hos nyblivna pappor. Denna longitudinella studie knyter an till mitt intresse för spädbarnets psykologi och den tidiga relationen mellan pappa – barn.

Här studerar vi depression, ångest och stress hos nyblivna föräldrar och hur dessa symptom påverkar barnet under de första levnadsåren.

Undervisning/handledning

Min undervisning är koncentrerad till följande områden: (1) utvecklingspsykologi (exempelvis barns ungdomars och unga vuxnas socioemotionella utveckling, föräldraskap); (2) organisationskultur och jämställdhet (exempelvis familjepolitikens betydelse för jämställdhet, arbetsplatsens betydelse för pappors uttag av föräldraledighet). Min handledning sker främst på magister, master och forskarutbildningsnivå.

Nyckelord

Utvecklingspsykologi, barn, ungdomar och unga vuxna, föräldraskap, pappor, barn och ungdomsvetenskap, organisationskultur, postpartum depression, longitudinella studier.

Publikationer


Father involvement across the lifespan : An identity perspective

Publicerat

Father involvement across the lifespan : An identity perspective

Policy is not enough : the influence of the gendered workplace on fathers' use of parental leave in Sweden

Publicerat

Policy is not enough : the influence of the gendered workplace on fathers' use of parental leave in Sweden

Paid parental leave for fathers is a promising social policy tool for degendering the division of labor for childcare. Swedish fathers have had the...

Utvecklingspsykologi

Publicerat

Utvecklingspsykologi

Workplace support and European fathers' use of state policies promoting shared childcare

Publicerat

Workplace support and European fathers' use of state policies promoting shared childcare

Social policies such as paternity leave and parental leave offer fathers the opportunity to be more involved in childcare than earlier generations ...

Förord

Publicerat

Förord

Förord

Publicerat

Förord

Ungdomar och unga vuxna : utveckling och livsvillkor

Publicerat

Ungdomar och unga vuxna : utveckling och livsvillkor

Barns psykologiska utveckling : från nyfödd till skola

Publicerat

Barns psykologiska utveckling : från nyfödd till skola

Framing Childhood : Century of the Child

Publicerat

Framing Childhood : Century of the Child

Sweden country note

Publicerat

Sweden country note

Fatherhood : Organizational Change and Gender Equity

Publicerat

Fatherhood : Organizational Change and Gender Equity

Fathers' depressive symptoms in the postnatal period : Prevalence and correlates in a population-based Swedish study

Publicerat

Fathers' depressive symptoms in the postnatal period : Prevalence and correlates in a population-based Swedish study

Aims: The aim of this study was to investigate the prevalence and correlates of depression in new fathers. Methods: A population-based sample of 88...

“It's About Time!” : Company Support for Fathers' Entitlement to Reduced Work Hours in Sweden

Publicerat

“It's About Time!” : Company Support for Fathers' Entitlement to Reduced Work Hours in Sweden

Fifteen nations offer fathers the right to reduce work hours to care for children. Incorporating a gender perspective, this study uses a...

"Who will stay home today?" What do we know...What do we need to know about parental sharing of leave to care for sick children?

Publicerat

"Who will stay home today?" What do we know...What do we need to know about parental sharing of leave to care for sick children?

Child and Adolescent Predictors of Personality in Early Adulthood

Publicerat

Child and Adolescent Predictors of Personality in Early Adulthood

This study investigated development of the Big Five personality traits from early childhood into adulthood. An initial group of 137 Swedish childre...

Sweden Country Note

Publicerat

Sweden Country Note

Depression and distress in Swedish fathers during the postnatal period

Publicerat

Depression and distress in Swedish fathers during the postnatal period

Family policies and practices

Publicerat

Family policies and practices

Family policy and practices in Scandinavia

Publicerat

Family policy and practices in Scandinavia

Fatherhood and parental leave in Sweden

Publicerat

Fatherhood and parental leave in Sweden

Gruppsykologi : för skola, arbetsliv och fritid

Publicerat

Gruppsykologi : för skola, arbetsliv och fritid

How identity status interviews may be used for in-depth studies of identity development : two wave longitudinal study of identity in emerging adulthood

Publicerat

How identity status interviews may be used for in-depth studies of identity development : two wave longitudinal study of identity in emerging adulthood

The purpose of this presentation is to illustrate how the identity status interview may be used to study process, content, and contexts of identity...

Parental leave and gender equity

Publicerat

Parental leave and gender equity

Ungdomar och unga vuxnas identitetsskapande i relation till familjen

Publicerat

Ungdomar och unga vuxnas identitetsskapande i relation till familjen

I kapitlet beskrivs familjen som kontext och dess betydelse under ungdomsperioden, men också efter det att individen som ung vuxen flyttat hemifrån.

Parents' descriptions and experiences of young children recently diagnosed with intellectual disability

Publicerat

Parents' descriptions and experiences of young children recently diagnosed with intellectual disability

Aim: The aim of the present study was to explore the variation of parents' descriptions and experiences of their child that was recently identified...

Peer Victimisation and Its Relationships with Perceptions of Body Composition

Publicerat

Peer Victimisation and Its Relationships with Perceptions of Body Composition

The present study examined the links between children's exposure to peer victimisation, in terms of type and frequency, their body composition and...

Swedish adolescents’ exposure to pornographic, violent, and hateful content online.

Publicerat

Swedish adolescents’ exposure to pornographic, violent, and hateful content online.

Forskningsprojekt