Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Pia Alsén

Pia Alsén

Universitetslektor

Docent i vårdvetenskap

pia.alsen@hv.se

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskningsområde

Forskar inom vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Min huvudsakliga forskning har fokuserat på patienters återhämtning efter att ha genomgått en hjärtinfarkt. De områden jag främst studerat är patienters uppfattningar (illness perception) efter hjärtinfarkten. Uppfattningen har betydelse för utfallet av den sekundära preventionen. Vidare har jag studerat förekomst och upplevelser av symptomet fatigue efter hjärtinfarkt. Studierna har visat att hälften av patienterna upplever symptom också två år efter hjärtinfarkten. Symptomet har beskrivits som oförståeligt för patienten men också svårt att hantera. Det finns idag inga framgångsrika strategier för att hantera besvärande symptom av fatigue och det saknas kunskap om orsaker till symptomet vilket gör att området är värt att studera vidare. Min avhandling " Illness perception and fatigue after myocardial infarction " försvarade jag år 2009 och den erhöll pris för bästa avhandling vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet detta år. Mina forskningsområden har även senare vidgats mot att omfatta sköra äldre.

Undervisning/handledning

Jag undervisar på Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet. Jag handleder examensarbeten på kandidat- och magisternivå samt är bihandledare i doktorandprojekt.

Nyckelord

Fatigue, uttalad trötthet, illness perception, myocardial infarction.

Publikationer