Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rebecca Olsson

Sekreterare

Anställd på institutionen för ekonomi och it .


Jag arbetar som Prefektsekreterare vid Institutionen för ekonomi och IT och har gjort det sedan år 2002. Mina arbetsuppgifter inkluderar bla:

- Administrativt stöd till prefekt och ledningsgrupp
- Mötesplanering och bokning för prefekt och ledningsgrupp
- Sekreterare för institutionens ledningsgrupp, Strategiska lednings- 
  och utvecklings grupp (SLUG) och forskningskommitté
- Beredning av kallelse och underlag inför MBL
- Arkivredogörare
- Samordning & planering av institutionens verksamhetskalendarium
- Handläggning av ärenden för prefekt
- Hantering och föredragning av fakturor & reseräkningar
- Administration och föredragning av tjänstereseansökningar
- Planering och organisation av personalaktiviteter
- Samordningsansvar och planering av institutionens lokaler
- Webbskribent & institutionens kontaktperson för webben
- Administration av och Webbmaster för institutionens webbsida  
  

www.hv.se/ei
- Forskningssamordnare


Sedan år 2002 har jag också i en del av min tjänst arbetat som ”Assistant
Co-ordinator”
för Uddevalla Symposium, en välrenommerad årlig internationellt forskarkonferens. Jag jobbar tätt ihop med "Co-ordinator" med planering, organisering, genomförande samt uppföljning av symposiet. Mina ansvarsområden i denna roll är bla:

- Hantering och administration kring processen ”Registration”
- Administration kring processerna ”Abstract Submission” och ”Full
  Paper Submission”
- Best Paper Awards
- Administration av och Webbmaster för symposiets webbsida 
  www.symposium.hv.se