Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Robert Svensson

Kommunikatör

Huvudwebbredaktör

Anställd på Kommunikation och Internationella relationer.


Huvudsakliga arbetsområden:

  • Driver övergripande redaktionell och strukturell webbutveckling på hv.se.
  • Ansvar för att ta fram och utveckla skrivregler och språkvård för webben.
  • Leder webbredaktionsmöten med huvudwebbredaktörer på kommunikationsavdelningen och biblioteket
  • Genomför webbundersökningar, fokusgrupper och uppföljningar.

Löpande arbetsuppgifter:

  • Utifrån ett konsultativt förhållningssätt ge stöd och service till organisationen i kommunikationsfrågor inom ovanstående huvudsakliga arbetsområden.

Externa nätverk:

  • Sveriges universitet och högskolors webbnätverk, Suniweb
  • Sveriges kommunikatörer