Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sabina Kapetanovic

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.


Forskning och aktivitet

Jag är lektor i psykologi med en doktorsexamen i välfärd och socialvetenskap. Jag disputerade vid Jönköping University inom forskningsprogrammet LoRDIA (Longitudinal Research on Development in Adolescence) som genomförs vid Hälsohögskolan i Jönköping i samarbete med Göteborgs Universitet och som rör psykisk hälsa och tonårsutveckling. Fokus för avhandlingen var att undersöka vilken betydelse som kommunikationen mellan föräldrar och tonåringar, som en del av föräldrabarnrelationen, har för utveckling av ungdomars riskbeteenden.

Mina forskningsintressen rör sociala relationer och ungdomars psykosociala utveckling. Mer specifikt handlar min forskning om föräldrabarnrelationer och ungdomars psykiska hälsa och riskbeteenden, såsom kriminalitet och alkohol och drogbruk, samt ungdomars kompisrelationer, med särskilt fokus på sexuella trakasserier bland unga.

För närvarande arbetar jag med implementering och utvärdering av föräldraskapsstödsprogrammet Trygga Föräldrar och forskning om sociala relationer och ungdomars psykiska hälsa i tider av kris (se mer under projekt).

Jag är aktiv i olika forskningsmiljöer och grupper, bland annat BUV (Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön) vid Högskolan Väst och APEC (Addiction Psychology: Experimental and Clinical research) vid Göteborgs Universitet. Jag är också medlem i SAD (Svenska föreningen för Alkohol och Drogforskning).

Undervisning/Handledning 

Jag undervisar i bland annat personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi och barn och ungdomspsykologi på grundnivå, samt inom barn och ungdomsvetenskapliga magisterprogrammet.

Nyckelord

Ungdomar, föräldrar, kompisar, riskbeteende, sexuella trakasserier, skola, sociala relationer, socialisering.

aktuella Projekt

Trygga föräldrar - stöd till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i social utsatthet med tonårsbarn. Läs om projektet Trygga föräldrar.


COVIDung – Ungdomars psykiska (o)hälsa i tider av kris. Läs om projektet COVIDung.

Podcast

I ett avsnitt av ForskarFredagpodden  möter jag radioprofilen Morgan Larsson - så välkommen att höra mer om min forskning, varför jag forskar och vad som driver mig. Lyssna här!

 

Publikationer


Reported Changes in Adolescent Psychosocial Functioning during the COVID-19 Outbreak

Publicerat

Reported Changes in Adolescent Psychosocial Functioning during the COVID-19 Outbreak

What effect the outbreak of the COVID-19 pandemic has had on adolescents’ psychosocial functioning is currently unknown. Using the data of 1767...

Role of Pubertal Timing in the Development of Peer Victimization and Offending From Early- to Mid-Adolescence

Publicerat

Role of Pubertal Timing in the Development of Peer Victimization and Offending From Early- to Mid-Adolescence

We used latent growth curve analysis to extend research on associations between early puberty and adverse peer relations by examining the role of...

Short-term longitudinal participation trajectories related to domestic life and peer relations for adolescents with and without self-reported neurodevelopmental impairments

Publicerat

Short-term longitudinal participation trajectories related to domestic life and peer relations for adolescents with and without self-reported neurodevelopmental impairments

Background With maturity and development, complexity in demands and roles change. As participation is often restricted in children with disabilitie...

Cross-Cultural Examination of Links between Parent-Adolescent Communication and Adolescent Psychological Problems in 12 Cultural Groups.

Publicerat

Cross-Cultural Examination of Links between Parent-Adolescent Communication and Adolescent Psychological Problems in 12 Cultural Groups.

Internalizing and externalizing problems increase during adolescence. However, these problems may be mitigated by adequate parenting, including...

Discrepancies in parents' and adolescents' reports on parent-adolescent communication and associations to adolescents' psychological health

Publicerat

Discrepancies in parents' and adolescents' reports on parent-adolescent communication and associations to adolescents' psychological health

Parental knowledge of adolescents’ whereabouts is central for healthy adolescent development. However, parents and their adolescent children often...

Does one Size Fit All? : Linking Parenting With Adolescent Substance Use and Adolescent Temperament

Publicerat

Does one Size Fit All? : Linking Parenting With Adolescent Substance Use and Adolescent Temperament

Using longitudinal Swedish data from 1,373 early‐adolescent youths, this study aims to answer the question of whether the previously established...

Structural relations between sources of parental knowledge, feelings of being overly controlled and risk behaviors in early adolescence

Publicerat

Structural relations between sources of parental knowledge, feelings of being overly controlled and risk behaviors in early adolescence

In this study, we have investigated parental knowledge and its sources, namely adolescent disclosure, parental control, and parental solicitation;...

The role of relational support in the longitudinal links between adolescent sexual harassment victimization and psychological health

Publicerat

The role of relational support in the longitudinal links between adolescent sexual harassment victimization and psychological health

The links between sexual harassment victimization and aspects of psychopathology are well-established in adolescent research, but whether sexual...

The Role of the Family’s Emotional Climate in the Links between Parent-Adolescent Communication and Adolescent Psychosocial Functioning

Publicerat

The Role of the Family’s Emotional Climate in the Links between Parent-Adolescent Communication and Adolescent Psychosocial Functioning

The current study was designed to extend the parenting literature by testing the moderating role of the family’s emotional climate, operationalized...

Aspects of the Parent–Adolescent Relationship and Associations With Adolescent Risk Behaviors Over Time

Publicerat

Aspects of the Parent–Adolescent Relationship and Associations With Adolescent Risk Behaviors Over Time

Parents' actions and knowledge of adolescents' whereabouts play key roles in preventing risk behaviors in early adolescence, but what enables paren...

Differences in parents' and adolescents' reports on parental knowledge and longitudinal associations to adolescents' psychological problems

Publicerat

Differences in parents' and adolescents' reports on parental knowledge and longitudinal associations to adolescents' psychological problems

Healthy parent-adolescent relationships are central for positive adolescent development. However, parents and their adolescentchildren often percei...

Does one size fit all? : Linking parenting wirh adolescent substgance use and adolescent temperament

Publicerat

Does one size fit all? : Linking parenting wirh adolescent substgance use and adolescent temperament

Parenting strategies, such as solicitation and behavioral control, as well as adolescent voluntary disclosure of their everyday activities can be...

Mutual actions : developmental links between aspects of the parent-adolescent relationship and adolescent risk behaviors

Publicerat

Mutual actions : developmental links between aspects of the parent-adolescent relationship and adolescent risk behaviors

Adolescence is a critical time for the onset or intensification of engagement in risk behaviors, such as delinquency and alcohol use. Parents are...

Parent-Adolescent Communication and Adolescent Delinquency : Unraveling Within-Family Processes from Between-Family Differences.

Publicerat

Parent-Adolescent Communication and Adolescent Delinquency : Unraveling Within-Family Processes from Between-Family Differences.

Understanding the factors that predict adolescent delinquency is a key topic in parenting research. An open question is whether prior results...

”TRYGGA FÖRÄLDRAR” : Presentation av den programteoretiska analysen samt rekommendationer för programutveckling

Publicerat

”TRYGGA FÖRÄLDRAR” : Presentation av den programteoretiska analysen samt rekommendationer för programutveckling

Impact of parent-child communication and adolescent interpretation of parental monitoring efforts on risk behavior in early adolescence.

Publicerat

Impact of parent-child communication and adolescent interpretation of parental monitoring efforts on risk behavior in early adolescence.

Study investigates how interaction between parents and early adolescent boys and girls, influences different types of risk behaviour. Special focus...

Adolescents’ voices on organization via social media

Publicerat

Adolescents’ voices on organization via social media

Background: Adolescents are industrious users of social media (i.e. Facebook, Instagram, Twitter) and most of 9-16 years old in EU´s 25 countries...

Risk discourses in Swedish tabloids

Publicerat

Risk discourses in Swedish tabloids

Background: People of all ages participate in activities that can pose a risk to their health. However, it is important not only to see risks as...

Inverkan av föräldrastrategier och föräldrabarnrelation på tonåringens Interneterfarenheter

Publicerat

Inverkan av föräldrastrategier och föräldrabarnrelation på tonåringens Interneterfarenheter

Theories about exposure and risk-taking in an everyday environment show a connection between parental strategies, parent-child relationship and...