Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sabrina Luthfa

Universitetslektor

Dr.

Anställd på Avdelningen för företagsekonomi.


Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse ligger inom området entreprenörskap och innovationshantering. För närvarande arbetar jag med hur företag hanterar tröghet i innovationsprocessen, som är inbäddad i ett sammanhang av olika aktörer. Även om nätverksinbäddning skapar osäkerheter i innovationsprocessen kräver processen att nya entreprenörsaktörer skapas och större inbäddning. Mitt intresse ligger i hur nya entreprenörsaktörer skapas för bättre hantering av trögheten i innovationsprocessen.

Externa uppdrag

För närvarande är jag involverad i det Vinnova-finansierade projektet Testbädd Marint avfall tillsammans med några kollegor. Syftet med detta projekt är att skapa en testbädd där entreprenörer kan utveckla sina idéer till verklighet. Jag är också involverad i utvecklingen av Entrepreneurship academy för Högskolan Väst.

Undervisning/handledning

Jag undervisar i marknadsföring, industriell marknadsföring, internationell marknadsföring och ledarskap inom Business Administration.

Research gate

https://www.researchgate.net/profile/Sabrina_Luthfa

Media

Hur kan innovationens krokiga väg bli rak?

Kompromisser ger harmoni i innovationsprocessen

Publikationer

http://swepub.kb.se/hitlist?q=Sabrina+Luthfa&d=swepub&m=10&p=1&s=c