Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sabrina Luthfa

Sabrina Luthfa

Universitetslektor


Dr.

sabrina.luthfa@hv.se J326

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för företagsekonomi.

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse ligger inom området entreprenörskap och innovationshantering. För närvarande arbetar jag med hur företag hanterar tröghet i innovationsprocessen, som är inbäddad i ett sammanhang av olika aktörer. Även om nätverksinbäddning skapar osäkerheter i innovationsprocessen kräver processen att nya entreprenörsaktörer skapas och större inbäddning. Mitt intresse ligger i hur nya entreprenörsaktörer skapas för bättre hantering av trögheten i innovationsprocessen.

Externa uppdrag

För närvarande är jag involverad i det Vinnova-finansierade projektet Testbädd Marint avfall tillsammans med några kollegor. Syftet med detta projekt är att skapa en testbädd där entreprenörer kan utveckla sina idéer till verklighet. Jag är också involverad i utvecklingen av Entrepreneurship academy för Högskolan Väst.

Undervisning/handledning

Jag undervisar i marknadsföring, industriell marknadsföring, internationell marknadsföring och ledarskap inom Business Administration.

Research gate

https://www.researchgate.net/profile/Sabrina_Luthfa

Media

Hur kan innovationens krokiga väg bli rak?

Kompromisser ger harmoni i innovationsprocessen

Publikationer

http://swepub.kb.se/hitlist?q=Sabrina+Luthfa&d=swepub&m=10&p=1&s=c