Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sandra Pennbrant

Professor

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.

Forskar inom området vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsintresse fokuserar på utveckling av situerat lärande i arbetslivet och i utbildningsinstitutionella sammanhang, lärprocesser och hur människor lär, kulturens påverkan på lärande och kunskapsutveckling, kommunikation mellan vårdpersonal och patienter och närstående. En grundläggande teoretisk utgångspunkt är att kommunikationen och de sociala och kulturella sammanhangen är viktiga för att interagera och möjliggöra lärandet som meningsskapande. Nuvarande och tidigare projekt har fokuserat på förståelse av sjukdom, vård och behandling utifrån patient och vårdpersonalens perspektiv, teoretiska studier om pedagogisk metodutveckling av studenters lärande (arbetsintegrerat lärande och praxis, arbetsintegrerat lärande och portfoliometod), nyutexaminerade sjuksköterskors professionella utveckling.

Undervisning/handledning

Undervisar på specialistsjuksköterskeprogrammet, handleder och examinerar magisteruppsatser samt handleder en doktorand.

Nyckelord

Arbetsintegrerat lärande, kommunikation, kompetens, kunskap, personcentrerad vård, vårdpedagogik.

Publikationer


Health-promoting factors in higher education for a sustainable working life : protocol for a multicenter longitudinal study

Publicerat

Health-promoting factors in higher education for a sustainable working life : protocol for a multicenter longitudinal study

The World Health Organization has highlighted the importance of health promotion for health service providers in order to ensure sustainable workin...

Ideas of caring in nursing practice

Publicerat

Ideas of caring in nursing practice

In nursing practice, awareness of ethical inner values and a common understanding of nursing and caring are needed. It is therefore important to...

Older persons and relatives' experience of coordinated care planning via a video meeting

Publicerat

Older persons and relatives' experience of coordinated care planning via a video meeting

Abstract Aim The study aimed to describe coordinated care planning via a video meeting from the perspective of older persons and their relatives....

Salutary factors and hospital work environments : a qualitative descriptivestudy of nurses in Sweden

Publicerat

Salutary factors and hospital work environments : a qualitative descriptivestudy of nurses in Sweden

Background Extensive research describes how nurses experience their work environment. The conditions are described as stressful and dissatisfying...

Self-care experiences of older patients with diabetes mellitus : A qualitative systematic literature review

Publicerat

Self-care experiences of older patients with diabetes mellitus : A qualitative systematic literature review

Diabetes is a growing health problem and risk increases with age. Self-care is an important part of treatment. The aim of this qualitative systemat...

"The challenge of joining all the pieces together" : Nurses' experience of palliative care for older people with advanced dementia living in residential aged care units

Publicerat

"The challenge of joining all the pieces together" : Nurses' experience of palliative care for older people with advanced dementia living in residential aged care units

AIMS AND OBJECTIVES: To describe nurses' experiences of palliative care for older people with advanced dementia living in residential aged care...

Unlicensed Personnel’s Experience of Digital Signing for Medication Administration in Municipal Healthcare

Publicerat

Unlicensed Personnel’s Experience of Digital Signing for Medication Administration in Municipal Healthcare

Aim: To describe unlicensed personnel’s experience of digital signing lists via a smartphone application for the distribution of medication in...

Välbefinnande och värdighet för äldre människor : Utifrån Erikssons caritativa teori

Publicerat

Välbefinnande och värdighet för äldre människor : Utifrån Erikssons caritativa teori

Människor lever allt längre, vilket leder till stora utmaningar i att garantera äldre människors hälsa och välbefinnande. Andelen äldre väntas öka...

Work-integrated learning as a pedagogical tool to integrate theory andpractice in nursing education : An integrative literature revie

Publicerat

Work-integrated learning as a pedagogical tool to integrate theory andpractice in nursing education : An integrative literature revie

It can be challenging for nursing students to navigate between theory and practice and to implement theoretical knowledge in real work situations a...

Caring for Older People : Improving Healthcare Quality to Ensure Well-Being and Dignity

Publicerat

Caring for Older People : Improving Healthcare Quality to Ensure Well-Being and Dignity

The aim of caring is to promote health. The global trend is that people are living longer, but in many cases, there is no support system for the ca...

Learning Through Reflection : The Portfolio Method As A Tool To Promote Work-Integrated Learning In Higher Education

Publicerat

Learning Through Reflection : The Portfolio Method As A Tool To Promote Work-Integrated Learning In Higher Education

Students need to develop meta-reflection to strengthen their learning process and to be able to manage the continuous changes encountered both high...

Striving to establish a care relationship -Mission possible or impossible? : Triad encounters between patients, relatives and nurses

Publicerat

Striving to establish a care relationship -Mission possible or impossible? : Triad encounters between patients, relatives and nurses

BACKGROUND: When patients, relatives and nurses meet, they form a triad that can ensure a good care relationship. However, hospital environments ar...

The level of sense of coherence among Swedish nursing staff

Publicerat

The level of sense of coherence among Swedish nursing staff

Aim To explore the level of sense of coherence among Swedish nursing staff. Design: An explorative quantitative study design was adopted using a...

Information about sexual activity after hip replacement : A literature review

Publicerat

Information about sexual activity after hip replacement : A literature review

Sexual activity is an important aspect of quality of life and contributes to healing and recovery. Adequate information may minimize post-operative...

Nursing and learning : healthcare pedagogics and work-integrated learning

Publicerat

Nursing and learning : healthcare pedagogics and work-integrated learning

Purpose The purpose of this paper is twofold: to describe work-integrated learning (WIL) related to healthcare pedagogics, and to describe the...

Voices used by nurses when communicating with patients and relatives in a department of medicine for older people : An ethnographic study

Publicerat

Voices used by nurses when communicating with patients and relatives in a department of medicine for older people : An ethnographic study

AIM: To describe how nurses communicate with older patients and their relatives in a department of medicine for older people in western Sweden....

What are they talking about? Content of the communication exchanges between nurses, patients and relatives in a department of medicine for older people : An ethnographic study

Publicerat

What are they talking about? Content of the communication exchanges between nurses, patients and relatives in a department of medicine for older people : An ethnographic study

AIMS AND OBJECTIVES: To explore and describe the content of the communication exchanges between nurses, patients and their relatives in a departmen...

District nurses meeting with and providing care to people with mental illness in health centers : An interview study

Publicerat

District nurses meeting with and providing care to people with mental illness in health centers : An interview study

Objective: Primary healthcare is facing increasing numbers of people with mental illness. Although district nurses are expected to promote health a...

Health care systems in transition: Equality, access and health literacy in three Scandinavian welfare states. : “The Emperor’s new clothes”: discourse analysis on how the patient is constructed in the new Swedish Patient Act

Publicerat

Health care systems in transition: Equality, access and health literacy in three Scandinavian welfare states. : “The Emperor’s new clothes”: discourse analysis on how the patient is constructed in the new Swedish Patient Act

The Swedish welfare debate increasingly focuses on market liberal notions and its healthcare perspective aims for more patient-centered care. This...

Patients' Variations of Reflection About and Understanding of Long-term Illness : Impact of Illness Perception on Trust in Oneself or Others

Publicerat

Patients' Variations of Reflection About and Understanding of Long-term Illness : Impact of Illness Perception on Trust in Oneself or Others

Background: Patients' understanding of their illness is of great importance for recovery. Lacking understanding of the illness is linked with the...

Portfoliometoden : Ett pedagogiskt verktyg för att integrera teori och praktik i sjuksköterskeprogrammet

Publicerat

Portfoliometoden : Ett pedagogiskt verktyg för att integrera teori och praktik i sjuksköterskeprogrammet

Portfolio är en systematisk, målmedvetet sammanställd och strukturerad samling studiearbeten som läraren och de studerande använder för att följa...

Semi-Structured Interviews With a Sociocultural Perspective : The Meeting Between the Elderly Patien and the Physician in a Hospital Setting in Sweden

Publicerat

Semi-Structured Interviews With a Sociocultural Perspective : The Meeting Between the Elderly Patien and the Physician in a Hospital Setting in Sweden

In Swedish healthcare, great emphasis is laid on the patient’s rights. Patients should receive information on their conditions and treatment option...

Semi-structured interviews with a sociocultural perspective : The meeting between the elderly patient and the physician in a hospital setting in Sweden

Publicerat

Semi-structured interviews with a sociocultural perspective : The meeting between the elderly patient and the physician in a hospital setting in Sweden

In Swedish healthcare, great emphasis is laid on the patient’s rights. Patients should receive information on their conditions and treatment option...

Strategies for healthcare professionals to facilitate patient illness understanding.

Publicerat

Strategies for healthcare professionals to facilitate patient illness understanding.

AIMS AND OBJECTIVES: To describe how healthcare professionals facilitate patient illness understanding. BACKGROUND: Healthcare professionals and...

"The Emperor's new clothes" : discourse analysis on how the patient is constructed in the new Swedish Patient Act.

Publicerat

"The Emperor's new clothes" : discourse analysis on how the patient is constructed in the new Swedish Patient Act.

The Swedish welfare debate increasingly focuses on market liberal notions and its healthcare perspective aims for more patient-centered care. This...

The work-integrated learning combined with the portfolio method : A pedagogical strategy and tool in nursing education for developing professional competence

Publicerat

The work-integrated learning combined with the portfolio method : A pedagogical strategy and tool in nursing education for developing professional competence

During nursing education students obtain knowledge and skills to develop their professional competence. Teachers may elect to provide pedagogical...

Determination of the Concepts "€œProfession"€ and "€œRole"€ in Relation to "Nurse Educator"

Publicerat

Determination of the Concepts "€œProfession"€ and "€œRole"€ in Relation to "Nurse Educator"

The aim of this study was to clarify the meanings and dimensions of the concepts “profession” and “role.” The results from the concept determinatio...

Work Integrated Learning and Learning Integrated Work : An Approach to Unite Theory and Practice to Praxis

Publicerat

Work Integrated Learning and Learning Integrated Work : An Approach to Unite Theory and Practice to Praxis

The difference between the professional competence conveyed during education and the competence demanded in working life is substantial and needs t...

District nurses' efforts to support patients in smoking cessation  : Distriktssköterskans arbete med att stödja patienter i rökavvänjning

Publicerat

District nurses' efforts to support patients in smoking cessation : Distriktssköterskans arbete med att stödja patienter i rökavvänjning

Background: Smoking is a public health problem. Supporting patients to achieve lifestyle changes, such as smoking cessation, is one way for the...

Nurses’ experience of caring for palliative-stage patients in a hospital setting in Sweden

Publicerat

Nurses’ experience of caring for palliative-stage patients in a hospital setting in Sweden

Objective: The aim of this study was to describe nurses’ experiences of caring for palliative-stage patients in a hospital setting. Methods: A...

Prerequisites for person-centered care : As described by community care nurses

Publicerat

Prerequisites for person-centered care : As described by community care nurses

The aim of this study was to describe nurses’ experiences of person-centered care within an integrated care chain. Method: The study included four...

Child health care nurses' strategies in meeting with parents who are hesitant to child vaccinations

Publicerat

Child health care nurses' strategies in meeting with parents who are hesitant to child vaccinations

Aim: The aim of this study was to describe how nurses in child health centres deal with parents who are hesitant to child vaccinations. Method: A...

From work integrated learning to learning integrated work : A pedagogical model to develop praxis in nursing education

Publicerat

From work integrated learning to learning integrated work : A pedagogical model to develop praxis in nursing education

The move from student to nurse has been described as difficult for newly registered nurses. Newly registered nurses’ feelings of lacking competence...

Gränshinder : en kvalitativ och kvantitativ studie av samverkandesjukvård

Publicerat

Gränshinder : en kvalitativ och kvantitativ studie av samverkandesjukvård

The project "Health care interaction" among different care providers was introduced as a trial activity in the municipalities of Strömstad and Tanu...

Pedagogical challenges in nurse education : A Case Study Focusing on the Completion Rate in Theoretical Education at a Swedish University

Publicerat

Pedagogical challenges in nurse education : A Case Study Focusing on the Completion Rate in Theoretical Education at a Swedish University

Pedagogical challenges in nurse education : a case study focusing on the completion rate in theoretical education at a Swedish University

Publicerat

Pedagogical challenges in nurse education : a case study focusing on the completion rate in theoretical education at a Swedish University

Background: The purpose of this survey was to relate completion rate and results on national clinical final examinations to student’s admission...

Praxis and Work Integrated Learning as Pedagogical Approach in Nursing Education

Publicerat

Praxis and Work Integrated Learning as Pedagogical Approach in Nursing Education

The move from student to nurse has been described as difficult and tough for new nurses. New nurses' feeling of lacking competence can reduce the...

Work-Integrated Learning

Publicerat

Work-Integrated Learning

Praxis is a concept that is both vague and overused in nursing science. Hence, a more stringent use of the concept praxis could help clarify the...

A trustful relationship-the importance for relatives to actively participate in the meeting with the physician

Publicerat

A trustful relationship-the importance for relatives to actively participate in the meeting with the physician

In previous research, no uniform picture emerged of the role of relatives in the meeting between an elderly patient and a physician. Knowledge abou...

Caregivers’ experiences of caring for an elderly next of kin in Sweden

Publicerat

Caregivers’ experiences of caring for an elderly next of kin in Sweden

Background: Care of elderly changed in the 1990s in Sweden; treatment sessions were shortened in particular. Consequently, patients have a greater...

Elderly patients' experiences of meeting with the doctor : A sociocultural study in a hospital setting in Sweden

Publicerat

Elderly patients' experiences of meeting with the doctor : A sociocultural study in a hospital setting in Sweden

Previous research has provided contradictory findings on how important it is for elderly patients to actively participate in the meeting with their...

Mastering the professional role as a newly graduated registered nurse

Publicerat

Mastering the professional role as a newly graduated registered nurse

Professional development is a process starting during undergraduate education and continuing throughout working life. A new nurse's transition from...

Attitudes Emphasizing in the Clinical Supervision of Medical Students : An Ethnographic Study in Sweden

Publicerat

Attitudes Emphasizing in the Clinical Supervision of Medical Students : An Ethnographic Study in Sweden

Introduction : Medical student's professional attitudes are expected to be developed in medical school, and particularly during clinical education....

Mastering the professional role as a new graduate

Publicerat

Mastering the professional role as a new graduate

Professional development is a process that starts in education and continues through working life. To be a new graduated registered nurse has been...

Pedagogical Strategies Used in Clinical Medical Education : An Observational Study

Publicerat

Pedagogical Strategies Used in Clinical Medical Education : An Observational Study

Background:  Clinical teaching is a complex learning situation influenced by the learning content, the setting and the participants' actions and...

Clinical Course Content as a Dynamic Variable in Supervision of Medical Students.

Publicerat

Clinical Course Content as a Dynamic Variable in Supervision of Medical Students.

Background During clinical supervision, medical students are expected to gain experience through clinical work, with the support of their clinical...