Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sara Andersson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.


Undervisning

 

Jag undervisar på ämneslärarprogrammet med inriktning samhällskunskap och på det barn- och ungdomsvetenskapliga magisterprogrammet. Just nu är jag tjänstledig 80% på grund av postdoktorala studier vid Stockholms universitet. Jag är tillbaka på 100% vid HV i juli 2024.  

 

 

Forskningsområde

 

Jag disputerade i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet 2020 och skrev min avhandling om konstruktioner av läsande flickor i läsundersökningar under 1900-talet fram till idag (Läsande flickor: Läspolitik och det genomlysta subjektet). I mitt postdokprojekt, som bär arbetstiteln Att röra vid, beröras av och röra sig med böcker: Om barns läsning som frisk- och sjuklighetsfaktor, undersöker jag bland annat diskursiva och affektiva praktiker kring läsfrämjande verksamheter riktade till spädbarn och spädbarnsföräldrar.  

Jag har även medförfattat en rapport om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Rapporten består framför allt av en forskningsöversikt men även en primärstudie om transpersoners arbetsmiljö i svensk kontext.