Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sevtap Gurdal

Universitetslektor

Fil dr i psykologi

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom samhällsvetenskap, psykologi.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag forskar inom föräldraskap och barnuppfostran med fokus på föräldrars attityder, attributioner kring barn och barnuppfostran. Jag har även forskat om barns upplevda agens och hur kontexten kan påverka på vilket sätt barn uppfattar sin delaktighet, samt om hur växelspelet mellan föräldrars och barns makt ser ut i interaktionen i uppfostran.

Mitt avhandlingsområde var en del av det internationella projektet Parenting Across Cultures.

Undervisning/handledning

Jag undervisar och handleder bland annat i barn- och ungdomspsykologi, psykologi och personalvetarprogrammet.

Nyckelord

Barn, ungdomar, föräldraskap, agency, aktörskap, sociala medier.

Publikationer