Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sevtap Gurdal

Sevtap Gurdal

Universitetslektor


Fil dr i psykologi

sevtap.gurdal@hv.se I533

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, psykologi.

Forskningsområde/forskningsintresse

Jag forskar inom föräldraskap och barnuppfostran med fokus på föräldrars attityder, attributioner kring barn och barnuppfostran. Jag har även forskat om barns upplevda agens och hur kontexten kan påverka på vilket sätt barn uppfattar sin delaktighet, samt om hur växelspelet mellan föräldrars och barns makt ser ut i interaktionen i uppfostran.

Mitt avhandlingsområde var en del av det internationella projektet Parenting Across Cultures.

Undervisning/handledning

Jag undervisar och handleder bland annat i barn- och ungdomspsykologi, psykologi och personalvetarprogrammet.

Nyckelord

Barn, ungdomar, föräldraskap, agency, aktörskap, sociala medier.

Publikationer


How adolescents' lives were disrupted over the course of the COVID-19 pandemic : A longitudinal investigation in 12 cultural groups in 9 nations from March 2020 to July 2022.

W Andrew Rothenberg, Ann T Skinner, Jennifer E Lansford, Dario Bacchini, Marc H Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A Dodge, Sevtap Gurdal, Daranee Junla, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Emma Sorbring, Laurence Steinberg, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay, Suha M Al-Hassan

Developmental Trajectories of Parental Self-Efficacy as Children Transition to Adolescence in Nine Countries : Latent Growth Curve Analyses

Christy M. Buchanan, Terese Glatz, Şule Selçuk, Ann T. Skinner, Jennifer E. Lansford, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Emma Sorbring, Sombat Tapanya, Laurence Steinberg, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay

Typicality and trajectories of problematic and positive behaviors over adolescence in eight countries.

Christy M Buchanan, Susannah Zietz, Jennifer E. Lansford, Ann T. Skinner, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Emma Sorbring, Laurence Steinberg, Sombat Tapanya, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard

Parenting, Adolescent Sensation Seeking, and Subsequent Substance Use : Moderation by Adolescent Temperament

Sabina Kapetanovic, Susannah Zietz, Jennifer E. Lansford, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Paul Oburu, Daranee Junla, Concetta Pastorelli, Ann T. Skinner, Emma Sorbring, Sombat Tapanya, Laurence Steinberg, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay, Suha M. Al-Hassan

The Intergenerational Transmission of Maladaptive Parenting and its Impact on Child Mental Health : Examining Cross-Cultural Mediating Pathways and Moderating Protective Factors

W Andrew Rothenberg, Jennifer E Lansford, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay, Suha M Al-Hassan, Dario Bacchini, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Ann T. Skinner, Emma Sorbring, Sombat Tapanya, Laurence Steinberg, Marc H Bornstein

Parents’ learning support and school attitudes in relation to adolescent academic identity and school performance in nine countries

Suha M. Al-Hassan, Natasha Duell, Jennifer E. Lansford, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Ann T. Skinner, Emma Sorbring, Laurence Steinberg, Sombat Tapanya, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta

Predicting Adolescent Mental Health Outcomes Across Cultures : A Machine Learning Approach

W. Andrew Rothenberg, Andrea Bizzego, Gianluca Esposito, Jennifer E. Lansford, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Ann T. Skinner, Emma Sorbring, Sombat Tapanya, Laurence Steinberg, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Pena Alampay

Predicting child aggression : The role of parent and child endorsement of reactive aggression across 13 cultural groups in 9 nations.

W. Andrew Rothenburg, Emma Sorbring, Jennifer E. Lansford, Liane Peña Alampay, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Ann T. Skinner, Sombat Tapanya, Laurence Steinberg, L.M. Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong

Adolescent Positivity and Future Orientation, Parental Psychological Control, and Young Adult Internalising Behaviours during COVID-19 in Nine Countries

Ann T. Skinner, Leyla Çiftçi, Sierra Jones, Eva Klotz, Tamara Ondrušková, Jennifer E. Lansford, Liane Peña Alampay, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Emma Sorbring, Sombat Tapanya, Laurence Steinberg, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong

Change in Caregivers’ Attitudes and Use of Corporal Punishment Following a Legal Ban : A Multi-Country Longitudinal Comparison

Liane Pena Alampay, Jennifer Godwin, Jennifer E. Lansford, Paul Oburu, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, W. Andrew Rothenberg, Patrick S. Malone, Ann T. Skinner, Concetta Pastorelli, Emma Sorbring, Laurence Steinberg, Sombat Tapanya, Lilliana M. Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal

Longitudinal Trajectories of Four Domains of Parenting in Relation to Adolescent Age and Puberty in Nine Countries

Jennifer E. Lansford, W. Andrew Rothenberg, Jillian Riley, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Qin Liu, Qian Long, Patrick S. Malone, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Ann T. Skinner, Emma Sorbring, Sombat Tapanya, Laurence Steinberg

Cross-Cultural Examination of Links between Parent-Adolescent Communication and Adolescent Psychological Problems in 12 Cultural Groups.

Sabina Kapetanovic, W. Andrew Rothenberg, Jennifer E. Lansford, Marc H. Bornstein, Lei Chang, Kirby Deater-Deckard, Laura Di Giunta, Kenneth A. Dodge, Sevtap Gurdal, Patrick S. Malone, Paul Oburu, Concetta Pastorelli, Ann T. Skinner, Emma Sorbring, Laurence Steinberg, Sombat Tapanya, Liliana Maria Uribe Tirado, Saengduean Yotanyamaneewong, Liane Peña Alampay, Suha M. Al-Hassan, Dario Bacchini