Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sevtap Gurdal

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, psykologi.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag forskar inom föräldraskap och barnuppfostran med fokus på föräldrars attityder, attributioner kring barn och barnuppfostran. Jag har även forskat om barns upplevda agens och hur kontexten kan påverka på vilket sätt barn uppfattar sin delaktighet, samt om hur växelspelet mellan föräldrars och barns makt ser ut i interaktionen i uppfostran.

Mitt avhandlingsområde var en del av det internationella projektet Parenting Across Cultures.

Undervisning/handledning

Jag undervisar och handleder bland annat i barn- och ungdomspsykologi, psykologi och personalvetarprogrammet.

Nyckelord

Barn, ungdomar, föräldraskap, agency, aktörskap, sociala medier.


Publikationer


Dyadic Coping, Parental Warmth, and Adolescent Externalizing Behavior in Four Countries

Publicerat

Dyadic Coping, Parental Warmth, and Adolescent Externalizing Behavior in Four Countries

 This study examined parental warmth as a mediator of relations between mothers’ and fathers’ perceptions of dyadic coping and adolescent...

Household income loss, parental depression, and adolescent internalizing/externalizing behavior: A longitudinal study in seven countries.

Publicerat

Household income loss, parental depression, and adolescent internalizing/externalizing behavior: A longitudinal study in seven countries.

A large body of previous research using the family stress model has examined relations among economic pressure, parental psychological distress, an...

Longitudinal Trajectories of Four Domains of Parenting in Relation to Adolescent Age and Puberty in Nine Countries

Publicerat

Longitudinal Trajectories of Four Domains of Parenting in Relation to Adolescent Age and Puberty in Nine Countries

Children, mothers, and fathers in 12 ethnic and regional groups in nine countries (N = 1,338 families) were interviewed annually for 8 years (Mage...

Parallel Growth of Children’s Internalizing Behaviors Predicted by Positive Parenting Behaviors

Publicerat

Parallel Growth of Children’s Internalizing Behaviors Predicted by Positive Parenting Behaviors

Parenting During Adolescence as a Moderator of Links Between COVID-19 Disruption and Reported Changes in Parents’ and Young Adults’ Adjustment in Five Countries

Publicerat

Parenting During Adolescence as a Moderator of Links Between COVID-19 Disruption and Reported Changes in Parents’ and Young Adults’ Adjustment in Five Countries

ntroductionThe COVID-19 pandemic has presented families around the world with extraordinary challenges related to physical and mental health,...

Reported Changes in Adolescent Psychosocial Functioning during the COVID-19 Outbreak

Publicerat

Reported Changes in Adolescent Psychosocial Functioning during the COVID-19 Outbreak

What effect the outbreak of the COVID-19 pandemic has had on adolescents’ psychosocial functioning is currently unknown. Using the data of 1767...

Cross-Cultural Examination of Links between Parent-Adolescent Communication and Adolescent Psychological Problems in 12 Cultural Groups.

Publicerat

Cross-Cultural Examination of Links between Parent-Adolescent Communication and Adolescent Psychological Problems in 12 Cultural Groups.

Internalizing and externalizing problems increase during adolescence. However, these problems may be mitigated by adequate parenting, including...

Opportunities and peer support for aggression and delinquency during adolescence in nine countries.

Publicerat

Opportunities and peer support for aggression and delinquency during adolescence in nine countries.

This study tested culture-general and culture-specific aspects of adolescent developmental processes by focusing on opportunities and peer support...

Education and Parenting in Sweden

Publicerat

Education and Parenting in Sweden

Swedish children's rights to school and a childhood were discussed as early as 1900 and today nearly all (99.9%) Swedish children from the age of s...

Exempel 5: FöräldraResursen : att samverka för stöd till föräldrar

Publicerat

Exempel 5: FöräldraResursen : att samverka för stöd till föräldrar

When it becomes a diagnosis : a study of professionals’ work after Internet Gaming Disorder, IGD, becomes a diagnosis

Publicerat

When it becomes a diagnosis : a study of professionals’ work after Internet Gaming Disorder, IGD, becomes a diagnosis

Today various professionals’ work involves diagnosing children and youth. This affects children and youth in different ways, among them, their...

Children's agency in parent-child, teacher-pupil and peer relationship contexts

Publicerat

Children's agency in parent-child, teacher-pupil and peer relationship contexts

PURPOSE: The aim of this study was to examine children's perception of their agency in different relationship contexts. Historically, most studies...

Komplexa internationella forskningssamarbeten : Att bryta den akademiska kolonialismen och hitta nya vägar

Publicerat

Komplexa internationella forskningssamarbeten : Att bryta den akademiska kolonialismen och hitta nya vägar

Att uppleva, att ta intryck av och att lära från andra kulturer är något de flesta uppskattar och strävar efter genom att läsa böcker, se på film och...

När det blir en sjukdom : en studie om hur olika yrkesprofessioners arbete påverkas då spelberoende, 'Internet Gaming Disorder', blir en diagnos.

Publicerat

När det blir en sjukdom : en studie om hur olika yrkesprofessioners arbete påverkas då spelberoende, 'Internet Gaming Disorder', blir en diagnos.

Idag arbetar flera verksamheter på olika sätt med de diagnoser som finns och påverkar barn och ungdomar i skolan. Nya diagnoser tillkommer då och d...

Cross-national collaboration in the study of parenting and child adjustment

Publicerat

Cross-national collaboration in the study of parenting and child adjustment

Föräldraresursen : att samverka för stöd till föräldrar

Publicerat

Föräldraresursen : att samverka för stöd till föräldrar

Parental perceptions of children’s agency : Parental warmth, school achievement and adjustment

Publicerat

Parental perceptions of children’s agency : Parental warmth, school achievement and adjustment

The present study examined Swedish mothers’ and fathers’ warmth towards their children in relation to their children's agency. It also examined the...

Social mobilisering och organisering via sociala medier

Publicerat

Social mobilisering och organisering via sociala medier

Swedish Children's Beliefs about Agency in Family, School and Peer Situations

Publicerat

Swedish Children's Beliefs about Agency in Family, School and Peer Situations

The aim of this study is to examine children's beliefs with regard to their agency (i.e., to know and predict your own actions and the consequences...

Children and Parents : Attributions, Attitudes and Agency

Publicerat

Children and Parents : Attributions, Attitudes and Agency

Children and parents are both part of children’s development and research on children and on parenting are both areas that, in some way, have chang...

Physical Aggression, Relational Aggression, and Endorsement of Reactive Aggression in Nine Countrie : Paper presented at 2015 SRCD Biennial meeting, Philadelphia, USA

Publicerat

Physical Aggression, Relational Aggression, and Endorsement of Reactive Aggression in Nine Countrie : Paper presented at 2015 SRCD Biennial meeting, Philadelphia, USA

Swedish Children’s Agency : Parental Warmth, School Achievement, and Adjustment

Publicerat

Swedish Children’s Agency : Parental Warmth, School Achievement, and Adjustment

Adolescents’ voices on organization via social media

Publicerat

Adolescents’ voices on organization via social media

Background: Adolescents are industrious users of social media (i.e. Facebook, Instagram, Twitter) and most of 9-16 years old in EU´s 25 countries...

Parenting Across Cultures : Parental attributions, attitudes and behaviour

Publicerat

Parenting Across Cultures : Parental attributions, attitudes and behaviour

Previously studies in parenting have mainly been conducted in Western countries. Not uncommonly results from such studies are used to describe...

Agreement in Mother and Father Acceptance-Rejection, Warmth, and Hostility/Rejection/ Neglect of Children Across Nine Countries

Publicerat

Agreement in Mother and Father Acceptance-Rejection, Warmth, and Hostility/Rejection/ Neglect of Children Across Nine Countries

The authors assessed whether mothers' and fathers' self-reports of acceptance-rejection, warmth, and hostility/rejection/neglect (HRN) of their...

Attributions and attitudes of mothers and fathers in Sweden

Publicerat

Attributions and attitudes of mothers and fathers in Sweden

Objective. The present study examined mean level similarities and differences as well as correlations between mothers' and fathers' attributions...

Inledning

Publicerat

Inledning

Kategoriseringar om kultur och etnicitet

Publicerat

Kategoriseringar om kultur och etnicitet

Korankurser som föreningsverksamhet?  : En undersökning bland muslimska föreningar i Västra Götalandsregionen 

Publicerat

Korankurser som föreningsverksamhet?  : En undersökning bland muslimska föreningar i Västra Götalandsregionen 

Islam uppfattas fortfarande som en ny företeelse i Europa trots att muslimer har funnits nästan lika länge i Europa som i Mellanöstern. Det som är...

Läraryrket : ett mångfacetterat uppdrag

Publicerat

Läraryrket : ett mångfacetterat uppdrag

Swedish children’s beliefs about agency in family, school and peer situations

Publicerat

Swedish children’s beliefs about agency in family, school and peer situations