Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Signild Risenfors

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsintresse riktas mot undervisning, lärande och didaktik inom ramen för ämnena svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap, men forskningsintresset riktas även mot barn- och ungdomsvetenskap med fokus på identitetsformande, livstolkning, språk och religion. Min avhandling är ett etnografiskt arbete och handlar om hur livstolkande kan uttryckas och förhandlas bland ungdomar i en mångkulturell gymnasieskola mot bakgrund av skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Forskningsområden som jag fördjupat mig i efter avhandlingsarbetet handlar om religionens roll bland ungdomar i ett pluralistiskt samhälle samt om livstolkning och identitetsformande i olika kontexter. Jag har använt mig av kvalitativa metoder som intervjuer, observationer och text-/diskursanalys och är intresserad av kunskapsteoretiska frågor som rör språk och makt.

Undervisning/handledning

Jag undervisar och handleder på lärarprogrammen, främst ämneslärarprogrammet i språksociologi, textproduktion och vetenskapligt skrivande samt didaktik i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Jag undervisar och handleder även på masterprogrammet i barn och ungdomsvetenskap i etnografi och frågor som rör identitet, mångkultur och religion.

Nyckelord

Ungdomar, identitet, undervisning, språk, religion, etnografi, diskurs

Publikationer


A 'blind-spot' : reproduction of racism in educational landscapes

Publicerat

A 'blind-spot' : reproduction of racism in educational landscapes

"Det är något jag känner att jag är menad för". : En diskursanalytisk studie av nyblivna studenters val att läsa en lärarutbildning

Publicerat

"Det är något jag känner att jag är menad för". : En diskursanalytisk studie av nyblivna studenters val att läsa en lärarutbildning

I följande artikel undersöks vilka diskurser och positioneringar som framträder hos studenter angående deras val att läsa en lärarutbildning....

Examining National Policy Frameworks for Teacher Education in South Africa and Sweden : A Critical Discourse Analysis Approach

Publicerat

Examining National Policy Frameworks for Teacher Education in South Africa and Sweden : A Critical Discourse Analysis Approach

This study is an examination of the current National Policy Frameworks for Teacher Education (Initial Training) forlower secondary school teachers ...

Inkludering och likvärdighetför nyanlända elever i grundskolan : en fallstudie i två kommuner

Publicerat

Inkludering och likvärdighetför nyanlända elever i grundskolan : en fallstudie i två kommuner

Liberal Muslim, Atheist Hindu and Born again Christian

Publicerat

Liberal Muslim, Atheist Hindu and Born again Christian

Religion och livstolkning bland barn och unga

Publicerat

Religion och livstolkning bland barn och unga

Samhälle, genus och pedagogik : utbildningsvetenskapliga perspektiv : vänbok till Inga Wernersson

Publicerat

Samhälle, genus och pedagogik : utbildningsvetenskapliga perspektiv : vänbok till Inga Wernersson

Detta är en vänbok till professor Inga Wernersson, Institutionen för Individ och Samhälle på Högskolan Väst.

Studiehandledning för nyanlända elever i svensk skola

Publicerat

Studiehandledning för nyanlända elever i svensk skola

Tutoring Newly Arrived Students in Sweden : A Matter of Trial and Error?

Publicerat

Tutoring Newly Arrived Students in Sweden : A Matter of Trial and Error?

General description This research deals with tutoring in the mother tongue to support newly arrived students in Swedish elementary schools. Althoug...

Forskarinitierat rollspel med efterföljande fokusgruppintervju : en metod för att främja delaktighet och reflektion

Publicerat

Forskarinitierat rollspel med efterföljande fokusgruppintervju : en metod för att främja delaktighet och reflektion

In different worlds : Religious discourses in students' space in three upper secondary schools in Sweden

Publicerat

In different worlds : Religious discourses in students' space in three upper secondary schools in Sweden

Language Training and Meaningful Waiting : the Impact on Refugees' L2, Identity and Agency of taking an Intensive Language Course While in Asylum Accommodation

Publicerat

Language Training and Meaningful Waiting : the Impact on Refugees' L2, Identity and Agency of taking an Intensive Language Course While in Asylum Accommodation

Migrating Newcomers' in the Swedish Educational System - What's the Politics in that? : KAN-projektet: Kartläggning av nyanlända elevers utbildningssituation och övergångar i grundskolan.

Publicerat

Migrating Newcomers' in the Swedish Educational System - What's the Politics in that? : KAN-projektet: Kartläggning av nyanlända elevers utbildningssituation och övergångar i grundskolan.

The Swedish Parliament and the Government draw up the overall national goals regarding the educational system. Education in Sweden has had a strong...

Teacher Students' Voices On Why To Embark Teacher Training Program

Publicerat

Teacher Students' Voices On Why To Embark Teacher Training Program

Identitet : att formas som människa

Publicerat

Identitet : att formas som människa

Teacher students' voices on writing

Publicerat

Teacher students' voices on writing

Many students drop out from their education during the first year in higher education.One reason is the demand of academic writing. In order to mee...

‘The Hot Chair’ : Negotiations on Views of Life and Identity among Upper Secondary Students during a drama lesson

Publicerat

‘The Hot Chair’ : Negotiations on Views of Life and Identity among Upper Secondary Students during a drama lesson

The 'Immigrant Corner' : a place for identification and resistance. Presentation av publicerad artikel: von Brömssen, Kerstin & Risenfors, Signild (2014). The 'Immigrant Corner',: a place for identification and resistance. European Educational Research Journal, vol. 13, nr 6, 632-645

Publicerat

The 'Immigrant Corner' : a place for identification and resistance. Presentation av publicerad artikel: von Brömssen, Kerstin & Risenfors, Signild (2014). The 'Immigrant Corner',: a place for identification and resistance. European Educational Research Journal, vol. 13, nr 6, 632-645

The Location of Religion in Upper Secondary Schools : Exploring Discourses on Religion

Publicerat

The Location of Religion in Upper Secondary Schools : Exploring Discourses on Religion

Have Computer - Will Travel : A Discourse Analysis of a 1:1 Initiative in Upper Secondary School.

Publicerat

Have Computer - Will Travel : A Discourse Analysis of a 1:1 Initiative in Upper Secondary School.

The purpose of the presented study is to investigate how teachers and students renegotiate their positions within a pedagogical discourse where...

In different worlds : religious discourses in students' space

Publicerat

In different worlds : religious discourses in students' space

The 'Immigrant Corner' : place for identification and resistance

Publicerat

The 'Immigrant Corner' : place for identification and resistance

This article shows how young people in a Swedish upper-secondary school negotiate identities through social relations in a particular part of a...

Vara sig själv : identitetsformande bland ungdomar i gymnasieskolan

Publicerat

Vara sig själv : identitetsformande bland ungdomar i gymnasieskolan

Begreppet kontext används i detta kapitel både om skolan som plats och om det ideologiska sammanhang där ungdomarnas tal om att "vara sig själva"...

Etnografi i forskning om ungdomars vardag

Publicerat

Etnografi i forskning om ungdomars vardag

Kursen för samhällsorientering för nyanlända : mobilisering och integration för deltagare

Publicerat

Kursen för samhällsorientering för nyanlända : mobilisering och integration för deltagare

Gymnasieungdomars livstolkande

Publicerat

Gymnasieungdomars livstolkande

This thesis describes and analyses views of life and religion, as a component of „view of life‟,among young people in a Swedish upper secondary...

Kategoriseringar om kultur och etnicitet

Publicerat

Kategoriseringar om kultur och etnicitet

Korankurser som föreningsverksamhet?  : En undersökning bland muslimska föreningar i Västra Götalandsregionen 

Publicerat

Korankurser som föreningsverksamhet?  : En undersökning bland muslimska föreningar i Västra Götalandsregionen 

Islam uppfattas fortfarande som en ny företeelse i Europa trots att muslimer har funnits nästan lika länge i Europa som i Mellanöstern. Det som är...

Ricoeurs kritiska hermeneutik vid empiriska studier

Publicerat

Ricoeurs kritiska hermeneutik vid empiriska studier

I artikeln lyfts frågan om tolkningens roll i pedagogisk och didaktisk forskning och specifikt prövas Paul Ricoeurs kritiska hermeneutik i vid...

Jämställda på egna villkor

Publicerat

Jämställda på egna villkor

Några muslimska flickors samtal om äktenskap och månggifte.

Publicerat

Några muslimska flickors samtal om äktenskap och månggifte.

Jämställdhet, islam och framtidsdrömmar : en intervjustudie om muslimska gymnasieflickor

Publicerat

Jämställdhet, islam och framtidsdrömmar : en intervjustudie om muslimska gymnasieflickor

Ofta hörs kritiska röster kring islam som en kvinnoförtryckande religion, ibland till och med som en religion som vill föra oss tillbaka till ett...

Forskningsprojekt