Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Signild Risenfors

Signild Risenfors

Universitetslektor


Docent i pedagogik

signild.risenfors@hv.se J430

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk. Forskar inom samhällsvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsintresse riktas mot undervisning, lärande och didaktik inom ramen för ämnena svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap, men forskningsintresset riktas även mot barn- och ungdomsvetenskap med fokus på identitetsformande, livstolkning, språk och religion. Min avhandling är ett etnografiskt arbete och handlar om hur livstolkande kan uttryckas och förhandlas bland ungdomar i en mångkulturell gymnasieskola mot bakgrund av skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Forskningsområden som jag fördjupat mig i efter avhandlingsarbetet handlar om religionens roll bland ungdomar i ett pluralistiskt samhälle samt om livstolkning och identitetsformande i olika kontexter. Jag har använt mig av kvalitativa metoder som intervjuer, observationer och text-/diskursanalys och är intresserad av kunskapsteoretiska frågor som rör språk och makt.

Undervisning/handledning

Jag undervisar och handleder på lärarprogrammen, främst ämneslärarprogrammet i språksociologi, textproduktion och vetenskapligt skrivande samt didaktik i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Jag undervisar och handleder även på masterprogrammet i barn och ungdomsvetenskap i etnografi och frågor som rör identitet, mångkultur och religion.

Nyckelord

Ungdomar, identitet, undervisning, språk, religion, etnografi, diskurs

Publikationer