Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sofie Lundström

Sofie Lundström

Universitetslektor

sofie.lundstrom@hv.se H507

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap.

Forskningsintresse

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om psykiatrisk omvårdnad samt om psykisk ohälsa och ohälsa med fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Den forskning jag är involverad i just nu handlar om komplementära insatser inom rättspsykiatrisk vård samt om unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa.

Uppdrag

Biträdande verksamhetsledare för Högskolan Väst centrum för hälsofrämjande och salutogenes

Undervisning/Handledning

Jag undervisar både på grund- och avancerad nivå på Sjuksköterskeprogrammet, Programmet för socialpsykiatrisk vård och Specialistsjuksköterskeutbildningen, främst i psykiatrisk omvårdnad och vetenskaplig metod. 
Handleder studenter på kandidat- och magisternivå. 

Nyckelord

Hälsofrämjande, Salutogenes, Psykiatrisk omvårdnad, Psykisk hälsa/ohälsa

pågående projekt

Hälsa och hållbart lärande bland högskolestuderande unga vuxna
Ungas förståelse och upplevelser av psykisk ohälsa
Yoga som komplementär behandling i rättspsykiatrisk slutenvård