Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Soly Erlandsson

Soly Erlandsson

Professor, senior

soly.erlandsson@hv.se I523

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, psykologi.

Forskningsområde/Forskningsintresse

Intresset för människors psykiska hälsa och livssituation till följd av de svårigheter som en funktionsnedsättning kan innebära har genomsyrat min forskning sedan jag disputerade vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet 1990 (Tinnitus: Tolerance or Threat – Psychological and Psycho-physiological Perspectives). Betydelsefullt för mig som psykolog har varit att bidra till kliniska behandlingsstudier inom det audiologiska forskningsområdet och på så sätt öka medvetenheten om tinnitus och hörselnedsättningens psykologiska konsekvenser (Erlandsson, 1998; Erlandsson, 2000; Dauman and Erlandsson, 2012). I mitten av 1990-talet ökade andelen unga som sökte hjälp mot tinnitus och ljudkänslighet efter att de exponerats för skadliga ljudnivåer som t ex. vid rockkonserter. Genom att studera hur de unga förhöll sig till risker, musik och buller hade vi som mål att i ett antal forsknings- och doktorandprojekt med internationell förankring förebygga uppkomsten av hörselskador (Widén, & Erlandsson, 2007; Erlandsson, Holmes, Widén, & Bohlin, 2008).

Undervisning/handledning

I huvudsak är mina intresseområden i undervisningen relaterade till frågor om psykisk hälsa, funktionsvariation, utvecklingspsykologi i ett brett perspektiv samt kvalitativa forskningsmetoder. Stor betydelse har de etiska, demokratiska och humanistiska värdena i undervisningen liksom i forskningen. Vid sidan av handledning i psykologi på avancerad nivå har jag uppdraget som mentor för ett flertal forskningsprojekt vid högskolan.

Nyckelord

Humanistic psychology, ethics, psychodynamic, mental health, prevalence, children, youth, narrative, life history, tinnitus, vulnerability.

Publikationer


Forskningsprojekt


Kritiska perspektiv på okritisk ”ADHD” diagnosticering av barn och unga

Ett forskningsprojekt inom en humanistisk/psykologisk tradition.

Självdefinierade kontexter i barns och ungdomars vardag