Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Stefan Hellman

Stefan Hellman

Avdelningschef


Filosofie doktor

stefan.hellman@hv.se J309

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för företagsekonomi.

Jag är lektor och undervisar i företagsekonomi, främst redovisning och styrning på grund- och avancerad nivå. Jag är också programansvarig för ekonomprogrammet.  

Forskningsmässigt är jag intresserad av styrning i offentlig sektor. Min doktorsavhandling handlade om förändringar i offentlig sektor, mer specifikt undersökte jag hur det japanska bilkonceptet lean införs i svensk hälso- och sjukvård. 

Ett annat område jag är intresserad av i min forskning är näringslivsutveckling. Inom ramen för projektet FRAMFOR (Framgångsrika företag i gränsregioner) undersöker jag hur kommuner arbetar med näringslivsutveckling.