Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Stefan Hellman

Avdelningschef

Filosofie doktor

Anställd på Avdelningen för företagsekonomi.


Jag är lektor och undervisar i företagsekonomi, främst redovisning och styrning på grund- och avancerad nivå. Jag är också programansvarig för ekonomprogrammet.  

Forskningsmässigt är jag intresserad av styrning i offentlig sektor. Min doktorsavhandling handlade om förändringar i offentlig sektor, mer specifikt undersökte jag hur det japanska bilkonceptet lean införs i svensk hälso- och sjukvård. 
Ett annat område jag är intresserad av i min forskning är näringslivsutveckling. Inom ramen för projektet FRAMFOR (Framgångsrika företag i gränsregioner) undersöker jag hur kommuner arbetar med näringslivsutveckling.