Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sven Hassler

Universitetslektor

Anställd på avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap.

Forskar inom området vård och hälsovetenskap, hälsovetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning har bland annat handlat om hälsa i olika befolkningar eller delar av befolkningar som t.ex. samer och romer. Skillnader i hälsa och hur dessa kan förklaras är en del av mitt forskningsintresse. En ojämnt fördelad hälsa i befolkningen eller mellan befolkningsgrupper är i mångt en spegling av samhällets strukturer, att synliggöra dessa och därmed skapa förutsättningar för att motverka strukturell orättvisa och diskriminering är en del av det som motiverar mig i min forskning. Jag har också ägnat en del forskningstid åt centrala hälsofrämjande begrepp som delaktighet och känsla av sammanhang. Begrepp som blir viktiga att undersöka inte minst i syftet att förstå skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället.

Undervisning/handledning

Jag undervisar huvudsakligen på Hälsovetarprogrammet där jag ansvarar för kurser som t.ex. Folkhälsovetenskap, Epidemiologi, Ojämlikhet och hälsa och Globalisering, hälsa och rättvisa.

Jag undervisar även i programmets olika metodkurser där jag främst håller i de kvantitativa delarna.

Nyckelord

Epidemiologi, hälsofrämjande, folkhälsovetenskap, etniska minoriteter, hälsa, delaktighet, ojämlikhet, ursprungsbefolkning.

Publikationer


The bidirectional agency in therapeutic alliance : an investigation of the relational resources between a social worker and a client in social work with young people that use drugs

Publicerat

The bidirectional agency in therapeutic alliance : an investigation of the relational resources between a social worker and a client in social work with young people that use drugs

Although the therapeutic effect of the alliance between the social worker and the client is widely recognized, the knowledge on what actually...

A Coherence of Identities or an Identity of Coherence? : A Review of the Recent Discussion on Well-Being, Social Identities and Integration in a Multicultural Context

Publicerat

A Coherence of Identities or an Identity of Coherence? : A Review of the Recent Discussion on Well-Being, Social Identities and Integration in a Multicultural Context

A principal element in the process of integration is identity. The ability of immigrants to integrate the cultural identity of their country of...

Health promotive perspectives on sustainability : A review of the theoretical and conceptual premises for processes of organizational development and change

Publicerat

Health promotive perspectives on sustainability : A review of the theoretical and conceptual premises for processes of organizational development and change

The burden of stomach cancer in indigenous populations : a systematic review and global assessment

Publicerat

The burden of stomach cancer in indigenous populations : a systematic review and global assessment

Objective Stomach cancer is a leading cause of cancer death, especially in developing countries. Incidence has been associated with poverty and is...

Gränshinder : en kvalitativ och kvantitativ studie av samverkandesjukvård

Publicerat

Gränshinder : en kvalitativ och kvantitativ studie av samverkandesjukvård

The project "Health care interaction" among different care providers was introduced as a trial activity in the municipalities of Strömstad and Tanu...

Coherent With What? An Explorative Analysis of the Relation Between Sense of Coherence, Integration and Identity in a Health Context

Publicerat

Coherent With What? An Explorative Analysis of the Relation Between Sense of Coherence, Integration and Identity in a Health Context

In order to increase the understanding on whatdetermines health among immigrants, ethnic minoritiesand indigenous people concepts as acculturation,...

Acculturation among Sami - what indicators are of value?

Publicerat

Acculturation among Sami - what indicators are of value?

Sense of coherence and self-reported health among Roma people in Sweden : a pilot study

Publicerat

Sense of coherence and self-reported health among Roma people in Sweden : a pilot study

OBJECTIVES: The Roma people have been known in Europe for a 1000 years, during which they have usually been the subject of discrimination and...

Unnatural deaths in reindeer-herding Sami families in Sweden, 1961-2001

Publicerat

Unnatural deaths in reindeer-herding Sami families in Sweden, 1961-2001

Objectives. Unnatural deaths among Indigenous populations, including the Swedish Sami, occur more often than among the general population. To find...

Cancer among the sami : A review on the norwegian, swedish and finnish sami populations

Publicerat

Cancer among the sami : A review on the norwegian, swedish and finnish sami populations

Objectives. The Sami are the Indigenous people of the northernmost parts of Sweden, Finland and Norway, and of the Kola Peninsula of Russia. The...

Cancer in the Sami population of Sweden in relation to lifestyle and genetic factors

Publicerat

Cancer in the Sami population of Sweden in relation to lifestyle and genetic factors

Stroke and acute myocardial infarction in the Swedish Sami population : incidence and mortality in relation to income and level of education

Publicerat

Stroke and acute myocardial infarction in the Swedish Sami population : incidence and mortality in relation to income and level of education

Cancer

Publicerat

Cancer

Northern Fennoscandia

Publicerat

Northern Fennoscandia

Sami

Publicerat

Sami

Injuries and Violoence

Publicerat

Injuries and Violoence

Cancer risk in the reindeer breeding Saami population of Sweden, 1961–1997

Publicerat

Cancer risk in the reindeer breeding Saami population of Sweden, 1961–1997

The Saami people are the natives of northern Scandinavia and the Kola Peninsula. In a cohort of 2033 Swedish reindeer breeding Saamis, the cancer...

Forskningsprojekt


Balansen mellan hälsofrämjande och skadlig delaktighet på jobbet

Hälsa genom egenmakt bland romer i Västsverige

Upplevd hälsa, egenmakt och känsla av sammanhang hos romer i Sverige

Samverkansprojekt


Unga med riskbruk av alkohol och droger

Samverkansprojektet MiniMili med Ale kommun handlar om en social investering för tidig upptäckt och tidiga insatser vad gäller riskbruk a...