Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Thomas Lundqvist

Thomas Lundqvist

Universitetslektor

thomas.lundqvist@hv.se H337

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för Datateknik.

Forskningsområde

Forskar inom naturvetenskap, data- och informationsvetenskap.

Forskningsintresse/forskningsområde

Forskningsfokuset de senaste åren har varit på effektivare beräkningar i datorkluster. Moderna processorer har många kärnor som kör flera jobb samtidigt. Med hjälp av rätt kunskap om applikationerna man vill köra och hur dessa använder olika resurser i ett datorsystem kan man placera jobben smartare på processorkärnorna och därmed effektivisera körningarna så att vi kan köra fler jobb på samma tid eller helt enkelt utnyttja hårdvaran bättre. Tidigare har jag även forskat om verifiering av tidskrav i hårda realtidssystem. Detta var det ämne jag doktorerande inom 2002. Jag byggde här ett nytt verktyg som kunde analysera datorprogram och hur lång tid de kräver för att köras.

Undervisning/handledning

Jag undervisar främst i kurser som handlar om datorarkitektur, operativsystem och programmering. Dessutom är jag ansvarig för exjobbskursen kopplad till kandidatexamen i datateknik. 

Nyckelord

Datorkluster, HPC, multicore.

Publikationer