Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ulla Fredriksson Larsson

Ulla Fredriksson Larsson

Avdelningschef

ulla.fredriksson-larsson@hv.se G428

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå. Forskar inom vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap.

FORSKNINGSOMRÅDE/FORSKNINGSINTRESSE

Disputerade för snart ett år sedan och min forskning handlade om återhämtningen efter hjärtinfarkt. Titeln på avhandlingen var Fatigue och återhämtning efter hjärtinfarkt. Tanken är att få till en intervention för att kunna ge stöd till personerna som drabbas av detta symtom.

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Sedan 2015 undervisar jag både på sjuksköterskeprogrammets grundnivå och i omvårdnad på avancerad nivå.

Som klinisk lektor handlar uppdraget, som är kopplade till primärvården FyrBoDal att övergripande stödja och verka för utveckling av den kliniska verksamheten samt verksamhetsförlagd utbildning inom aktuellt verksamhetsområdet. Ett vidare uppdrag är också att främja samverkan mellan den kliniska verksamheten och högskolan.

NYCKELORD

Fatigue, myocardial infarction, nursing, person-centredness, symtom research, symtom experiences.

Publikationer