Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ulrika Andersson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området humaniora, språk och litteratur, engelska.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsfokus är barn i skönlitteratur, och mina studier har kretsat kring att öka förståelsen av hur begreppet "barndom" formas och används i litteraturen och i samhället. I min avhandling undersökte jag barnet som symbol för den postkoloniala frigörelsen i maorisk litteratur (från Nya Zeeland), och jag har även studerat barndomen som ett central begrepp i brittisk 1700-talslitteratur. Mitt senaste forskningsprojekt rör barn och migration, med studier av litterära skildringar av barn som flytt, och hur själva flykten påverkar definitionen av begrepp som "barn", "barndom", "vuxenblivande" och "hem".

Undervisning/handledning

Jag undervisar i engelsk och svensk skönlitteratur, både på fristående kurser och inom lärarprogrammen, samt handleder uppsatser på kandidat- och magisternivå.

Nyckelord

Skönlitteratur, barn, barndom, vuxenblivande, hem.


Publikationer


Övervakare eller medupptäckare? : Pedagogers förhållningssätt till barns utevistelse i förskolan

Publicerat

Övervakare eller medupptäckare? : Pedagogers förhållningssätt till barns utevistelse i förskolan

Bakgrund: I den svenska förskolan betraktas barnens utevistelse som en självklar del av verksamheten. Vi har under de år vi arbetat i förskolan set...

Läsförståelse : ur ett lärarperspektiv i olika skolår

Publicerat

Läsförståelse : ur ett lärarperspektiv i olika skolår

Bakgrund: Att läsa handlar om att förstå det man läser, att få en upplevelse eller ta till sig information. Forskning har visat att trots att svens...

Cancerrelaterad fatigue : patientens och sjuksköterskans omvårdnadsproblem

Publicerat

Cancerrelaterad fatigue : patientens och sjuksköterskans omvårdnadsproblem

Modifiering av infästningskonsol till dragkrok : Volvo S60

Publicerat

Modifiering av infästningskonsol till dragkrok : Volvo S60

Projekt


Att söka jaget: barnets plats i migrationslitteratur

Projektet syftar till att undersöka hur migration framställs ur ett barnperspektiv i samtida engelskspråkiga romaner, som skildrar barns...