Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ulrika Hedman

Ulrika Hedman

Universitetslektor

ulrika.hedman@hv.se I230

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för medier och design.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Forskar kring hur digitaliseringen av mediebranschen påverkar journalistiken, och hur digitaliseringen och en ny medielogik påverkar professionen. Tidigare forskning har handlat om sociala mediers påverkan på journalistiken och på professionen. Även intresserad av hur man kan arbeta med AIL för distansutbildningar.

Undervisning/handledning

Undervisar i främst journalistiskt berättande, akademiskt skrivande och kvantitativ metod. Handleder projekt- och examensarbeten.

Nyckelord

Medier, nyhetsmedier, journalistik, sociala medier, digitalisering, distans-AIL