Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ulrika Lundh Snis

Ulrika Lundh Snis

Professor

VICEREKTOR OCH VERKSAMHETSLEDARE

ulrika.snis@hv.se I226

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för informatik. Forskar inom samhällsvetenskap, arbetsintegrerat lärande, informatik, industriellt arbetsintegrerat lärande.

UPPDRAG

Ulrika Lundh Snis är vicerektor och ingår i högskolans ledningsgrupp och leder bland annat i arbetet med att AIL-certifiera alla högskolans utbildningsprogram och att utforma samverkan med högskolans strategiska partners. Ulrika är dessutom verksamhetsledare för komplett akademiska miljö arbetsintegrerat lärande. I en komplett akademisk miljö bedrivs verksamhet hela vägen från grundutbildning, avancerad nivå, utbildning på forskarnivå till forskning inom området. Det är balans och dynamik mellan utbildning, forskning och samverkan för att nå den höga kvalitet som behövs för att möta samhällsutmaningarna.

 FORSKNINGSOMRÅDE/FORSKNINGSINTRESSE

Ulrika Lundh Snis är professor i informatik med inriktning på arbetsintegrerat lärande. Ulrikas forskning fokuserar på kompetens- och lärandeprocesser vid utveckling och användning av digitala system och tjänster. Med användares och verksamheters behov i fokus engagerar sig Ulrika i olika typer av digitaliseringsprojekt med bäring mot socio-tekniska frågeställningar som överbryggar gränslandet mellan sociala praktiker och tekniska tillämpningar. De senaste åren har forskningen bedrivits i ett 25-tal externfinansierade forskningsprojekt i samarbete med flera olika partners i omgivande samhället. Forskningen sker inom ramen av Högskolan Västs styrkeområde ”Arbetsintegrerat Lärande” (AIL). Ulrika har publicerat drygt 100-talet vetenskapliga artiklar, samskrivit 4 böcker, arrangerat flera internationella konferenser och specialsessioner.

Lyssna gärna på hennes installationsföreläsning - Professorpodden - där hon berättar mer om sin forskning. Den publicerades i samband med att Ulrika installerades som professor i oktober 2021.

 UNDERVISNING/HANDLEDNING

Ulrika undervisar på forskarutbildningen i arbetsintegrerat lärande. Hon har handlett 12 doktorander till disputation samt huvudhandleder för närvarande 3 doktorander inom informatik och arbetsintegrerat lärande.

Nyckelord

Informatik, Arbetsintegrerat lärande, Lärande i arbetslivet, Industriellt arbetsintegrerat lärande.

Publikationer