Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Urban Carlén

Urban Carlén

Universitetslektor

Urban Carlén arbetar som verksamhetsledare för Högskolepedagogik på Högskolan Väst och som lektor inom lärarutbildningarna på institutionen för Individ & Samhälle.

urban.carlen@hv.se I523

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom teknik och social förändring.

Som lärare sätter Urban fokus på att undervisa med stöd av digitala verktyg för att kunna bedriva en mer inkluderande undervisning. Arbetsättet inspirerar högskolans lärare att organisera en kvalitativ undervisning med variation i val av undervisningsformer, pedagogiska metoder och olika verktyg. Med utgångspunkt i högskolepedagogik utmanas lärare att tänka om sin undervisning. Därför bedrivs undervisningen i form av pedagogiska projekt vilka är tydligt förankrade i lärarens egen undervisning. Genom att beforska sina läraktiviteter främjas lärandet hos såväl studenter som lärarna själva när de ökar förståelsen för sina didaktiska utmaningar och kan lösa dessa inom ramen för kursen i Högskolepedagogik. Urbans pedagogiska intressen rör förutom  IT i undervisningen, även inkluderande undervisning samt arbetsintegrerat lärande. Han samverkar med PIL-enheten vid Göteborgs universitet.

Som forskare i Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet befinner han sig i gränslandet mellan beteendevetenskap och datavetenskap.


Urban intresserar sig för hur människor i olika sociala praktiker delar kunskaper och erfarenheter om gemensamma intressen på nätet och med digitala verktyg. Detta innebär att hans studier inte alltid utgår från en undervisningspraktik. Ett exempel på hans forskning handlar om löpares meningsskapande av användargenererad data i användning av sportklockor och tillhörande appar, samt deras deltagande i sociala medier såsom Instagram och FB-grupper. Läs mer om Urbans forskning på Researchgate.net.