Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Urban Gråsjö

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för mäklarekonomi och samhälle.

Forskar inom samhällsvetenskap, ekonomi och näringsliv, nationalekonomi.


Forskningsintresse

Jag har en doktorsexamen i nationalekonomi med inriktning mot regionala studier från Jönköping International Business School. Min forskning handlar framför allt om kunskapsproduktion, innovation, entreprenörskap och regionalekonomisk utveckling. Jag har editerat ett antal böcker och är författare till mer än tjugo tidskriftsartiklar och bokkapitel. Mina senare publikationer handlar bland annat om sysselsättning och ekonomisk aktivitet i gränsregioner, indikatorer på ekonomisk utveckling, kunskapsflöden och regionalekonomisk utveckling, rumsliga perspektiv på mångfald samt effekter av högre utbildning på regional utveckling.

Externa uppdrag

Jag anlitas regelbundet som granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter, såsom: The Annals of Regional Science, Journal of Geographic Information System, Small Business Economics, Regional Studies, Industry and Innovation och International Regional Science Review.

Undervisning/handledning

Jag undervisar framförallt på högskolans mäklarekonomprogram och magister i finans. Jag är också huvudhandledare och examinator för ett antal kandidat- och magisterstudenter.

Nyckelord

Innovation, entreprenörskap, regional utveckling, kunskapsekonomi, kunskapsproduktion, rumslig ekonomi

Publikationer

 

Publikationer