Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Veronika Karlsson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.

Forskar inom området vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag forskar om patienters upplevelse av att vårdas vaken under pågående respiratorbehandling på en intensivvårdsavdelning (IVA), samt hur och vad de kommunicerar med vårdare och närstående. Sammanfattningsvis visar resultatet att patienterna känner smärta, lufthunger och lidande. Det är panikskapande att suga sekret i luftvägarna. De utvecklade en individuell stil för att kommunicera med olika hjälpmedel då de inte kan kommunicera verbalt. För att patienterna ska uthärda vakenheten i respirator krävs att vårdarna har en vårdande kommunikation till patienten och att de "står patienten bi". Att "stå patienten bi" innebär att vara närvarande, nära, visa att de är ett team som arbetar tillsammans med patienten. Närstående upplever en kluvenhet till att patienten vårdas vaken när de ser att de har smärta och lider, samtidigt strävar de efter att ha kontakt med patienten. Mitt forskningsområde har vidgats till att studera patienters återhämtning efter att ha vårdats svårt sjuk på IVA.

Undervisning/handledning

Jag undervisar i sjuksköterskeprogrammet i bl.a. kursen; klinisk medicin vid somatisk ohälsa, examinerar praktiska moment på kliniskt träningscenter (KTC). Mitt arbete innefattar även att utveckla miljön och simulering på KTC. Jag är examinator för omvårdnadskurserna år 2 i sjuksköterskeprogrammet. I arbetet ingår även handledning av examensarbeten på såväl kandidat som magisternivå.

Nyckelord

Intensive care, patients experience, conscious, mechanical ventilator treatment, recovery.