Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Victoria Johansson

Doktorand

Anställd på Avdelningen för medier och design.

Forskar inom området forskningsmiljöer, lärande i och för det nya arbetslivet, lina, forskningsområden, arbetsintegrerat lärande.


FORSKNINGSINTRESSE OCH FORSKNINGSPROJEKT

Mitt forskningsintresse involverar att studera effekter av kommunikation via digitala medier, verktyg och miljöer. Jag är framförallt intresserad av att studera vad detta på sikt kan leda till på samhällsnivå, organisationsnivå och individnivå. I och med detta forskningsintresse är jag involverad i ett forskningsprojekt som heter "Sociala medier på recept/Social Media on Prescription" (SMOP). För mer information om projektet, läs vidare här.

Mitt forskningsintresse inför det kommande avhandlingsarbetet inom SMOP-projektet är att studera nytta med en digital mötesplats för såväl patienter som vårdgivare. Studerandet av digitala mötesplatser kommer vara främst förankrat till hälsoplattformen www.eftercancern.se som är i formatet av ett diskussionsforum. Plattformen tillhör SMOP-projektet och är till för bland annat cancerrehabilitering av kolorektal cancer. Huvudhandledare för avhandlingen är Martin Gellerstedt

och biträdande handledare för avhandlingen är Eva Angenete samt Tomas Lindroth. Jag har även nära samverkan med Anna Sigridur Islind.

Följ min forskning via Researchgate och Google Scholar.

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING

Jag är delaktig i kurser som läses via bland annat programmet för Digitala Medier. Utöver undervisning är jag doktorandrepresentant för Ämnesrådet för informatikforskarutbildningen samt mentor för studenter med funktionsvariation via FUNKA.

Publikationer


Ljud och musik som marknadsföringsverktyg

Publicerat

Ljud och musik som marknadsföringsverktyg

The aim of our thesis is to examine how audio and music can be used for marketing purposes. To answer our purpose, we have conducted interviews wit...