Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

- Istället för att skuldbelägga våra äldre som tycker det är svårt att begränsa sina liv vill jag försöka hjälpa dem att hitta alternativa sätt att upprätthålla kontakter med nära och kära.

Det säger Beata Jungselius, nyligen disputerad doktor i tillämpad IT vid Göteborgs universitet och forskare på Högskolan Väst.

Coronapandemin drabbar väl alla. Menar du att äldre är särskilt utsatta? 
- Ja, det gör jag. Eftersom den som är över 70 år gammal nu är särskilt rekommenderad att hålla sig ifrån sociala sammanhang är det rimligt att anta att denna grupp känner sig särskilt svältfödda på social interaktion och kanske är detta en anledning till att det upplevs som svårt att isolera sig och stanna hemma?

Vi som är lite yngre och har vana vid att umgås på nätet, handla vår mat, beställa läkemedel och göra andra ärenden med hjälp av telefon och dator påverkas sannolikt inte i samma utsträckning av uppmaningen om att stanna hemma, medan de lite äldre kanske helt enkelt begränsas mer.

Man brukar prata om ett "digitaliseringsglapp" mellan generationer. Är det nu vi ser resultatet av detta? 
- Det tror jag absolut. Coronapandemin har synliggjort glappet på ett väldigt tydligt sätt. Enligt undersökningen Svenskarna och internet från 2019 så ringer nära 9 av 10 svenskar under 35 år någon gång över nätet. Tittar vi på dem som är 65 år och äldre är det knappt hälften som gör det.

Varför upplevs steget ut på nätet ibland långt för våra äldre? 
- Många äldre som är ovana vid att kommunicera på nätet upplever det som en otrygg plats. De kan vara rädda för att bli skimmade, blåsta på pengar, eller lurade på andra sätt.

Därför är det viktigt att prata om källkritik och informationsvärdering och vem man kan lita på nätet. Frågor man kan ställa sig är t.ex. vem pratar jag med? Var finns informationen jag tar del av? Vem ligger bakom den? Varför kommer den nu? 

Det handlar också om att värdera olika källor. Information från myndigheter och expeter är helt enkelt mer trovärdig vissa personer (experter) och ska tas på mer allvar. 

Är sociala kontakter över nätet lika bra som att ses "på riktigt"? 
- Vi kan förstås aldrig ersätta umgänge öga mot öga, men vi har idag väl utvecklad kommunikationsteknologi som vi kan användas som komplement i dessa speciella tider. Alternativet just nu är ju att inte ses alls, och det framstår inte som ett särskilt bra alternativ. 

Vad hoppas du uppnå med satsningen "Att umgås utan att träffas"? 
- Jag hoppas kunna bidra genom att informera om vilka alternativ det finns till att umgås öga mot öga. Att visa hur kan vi umgås med varandra utan att träffas fysiskt. Vi kommer löpande att lägga ut tips så min förhoppning är att listan på saker bara växer. 

Har du frågor om projektet?


Beata Jungselius

Beata Jungselius Universitetslektor
beata.jungselius@hv.se
Senast uppdaterad