Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vi vill ta samverkan mellan akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer ett steg längre genom etableringen av en arena för ökad samhällspåverkan och utvecklat samhällsaktörskap. Inom Societal Impact Hub West kraftsamlar Högskolan Väst och ett antal strategiska partners och nyckelaktörer i Västsverige för att gemensamt ta oss an komplexa samhällsutmaningar i större eller mindre skala. 

Tanken bygger på tillvaratagande av högskolans styrkeområden och all den befintliga struktur för samverkan som finns vid Högskolan Väst för att öka nyttiggörandet, synliggöra samhällsutmaningar och påverka samhällsutvecklingen mot ökad hållbarhet. En förstudie genomfördes 2021/22, du kan ta del av den här.

Societal Impact Hub West tar avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål, Västra Götalandsregionens Regionala utvecklingsstrategi (RUS) samt den forsknings- och innovationsproposition som framlades hösten 2020.

Arenan blir ett nav för all den samverkan som bedrivs inom högskolans utbildning och forskning, liksom inom ramen för befintliga centrumbildningar och strukturer vid högskolan eller med medägarskap av Högskolan Väst. Arenan blir också en plattform för samverkan med politik och beslutsfattare på olika nivåer.

Verksamhetsledare

Från och med 1 november 2022 finns en verksamhetsledare tillsatt. Han heter Andreas Sülau och kommer att påbörja arbetet med att etablera en miljö för "hubben" och igångsätta flera initiativ som redan är på gång. 

Styrgrupp och referensgrupp

En styrgrupp är utsedd för arbetet framåt i Societal Impact Hub West. Den har följande sammansättning:

En referensgrupp formeras under vårterminen 2023. I referensgruppen ingår representanter såväl för högskolans samverkanspartners som för olika delar av högskolans organisation.

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen