Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ämnesområdet juridik behandlar tillämpandet och tolkning av de skrivna regelverk som styr vårt handlande, används för tvistlösning och fördelning av resurser. Juridiken behandlar vidare ingåendet och tillämpandet av skrivna och oskrivna avtal, parts- och handelsbruk samt sedvänja.

I dagens yrkesliv finns en mängd mer eller mindre komplicerade relationer mellan individer, organisationer, myndigheter och företag, vilka är nödvändiga för att samhället skall kunna fungera. För att möjliggöra dessa relationer krävs ett normsystem.

Denna kurs avser att förmedla en översiktlig beskrivning av de arbetsrättsliga normerna, d.v.s. lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar arbetstagarnas relationer med arbetsgivaren.

Områden som kommer behandlas är:

  • Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Medbestämmandelagen (MBL)
  • Aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljölagen

Kontaktuppgifter


Enna Zemla

Enna Zemla Projektsamordnare
enna.zemla@hv.se
Senast uppdaterad